Advanced
Search
 1. Home
 2. Envanter Sayımı Nedir?

Envanter Sayımı Nedir?

 • 2 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 332 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, envanter sayımını korumanın önemini açıklayacaktır. Bu finansal yönetim aracının açıklaması, doğru şekilde uygulanan envanter izlemenin önemini ve bunun işletme için neden önemli olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Envanter sayımı nedir?

Envanter sayımı veya envanter sayımı, stok yönetiminde bir araç olan, stokta bulunan ürünlerin sayılarının ve durumunun fiziksel olarak doğrulanmasıdır. Bu genellikle teknik defter tutma stoğunun fiziksel depo stoğuyla eşleşip eşleşmediğine dair bir denetim gerçekleştirmek için yapılır. Bu durum genellikle stok hatalarını düzeltmek için bilgi kaynağıdır.

Envanter yönetimi için kullanılan çeşitli envanter sayım yöntemleri vardır. Bazı şirketler stoklarını yılın belirli zamanlarında saymayı tercih ederken, diğer şirketler de demiryolu aracı alımlarını (döngüsel sayma) yapmayı tercih ediyor. Yıl sonu envanter sayımı genellikle bir şirketin yıl sonu rakamlarını raporlamak için kullanılır. Yıl sonu stok alımlarında, sayımın doğruluğunu test etmek için dış denetçiler de hazır bulunur.

Periyodik envanter sayımı genellikle düşük değerli mallar için yapılır. ‘Periyodik’ terimi, yıllık, mevsimlik, üç aylık, aylık, haftalık veya günlük anlamına gelebilir. Yüksek değerli mallar genellikle daha sık sayılır.

Stokun değeri, bir şirketin değerini oluşturan şeyin bir parçasıdır ve bu yüzden, stok yönetim sistemine göre stoğun değerinin depodaki fiziksel stokla eşleşmesi çok önemlidir, böylece şirketin toplam değeri doğru bir şekilde sunulabilir.

Envanter izleme neden önemlidir?

Yukarıda açıklandığı gibi, envanter izleme, stok sorunlarını belirleyebilir ve potansiyel sorunların beklendiği işletmeleri gösterir. Etkili bir iş yürütmek, her durumda, stoğu etkin bir şekilde korumakla başlar. Düzenli olarak stok takibi yapmanız için 6 neden.

1. Bir envanter sayımı yoluyla envanter sorunlarını tanımlama

Düzenli stok alımları yapmak, hasarlı stok, eksik siparişler, sıkışmış siparişler, kötü stok yönetimi veya stokta hatalar gibi sorunlar olup olmadığını netleştirir. Stok alımının sonuçları, bu alanların daha yakından incelenmesi için bir temel olarak kullanılmalıdır. Bu durumları önlemek veya hafifletmek için operasyonel prosedürlerin olmasını sağlamak. Stok sorunlarının nedenlerini önleyen prosedürlerin uygulandığından emin olmalısınız. Bu aynı zamanda daha az yaygın durumlar için de geçerlidir, böylece siparişler gereksiz bir süre sistemde kalmaz.

2. Bir ürünün performansını değerlendirme

Bir katalogda çok sayıda ürün varken, bazen hangi ürünlerin olumlu katkı yaptığını ve hangilerinin yaramadığını görmek zordur. Stok alımı, artık satış açısından hareket etmeyen ürünleri seçebilir. Bu ürün kategorisi için çözüm, bu ürünleri katalogdan çıkarmak veya fiyatlarını değiştirmekse bir strateji oluşturulabilir.

3. Şirketin hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak

Sayımın sonuçları ile defter tutma yönetimi arasında büyük bir tutarsızlık varsa, süreçler beklendiği gibi çalışmıyor demektir. Bu durumlarda, bunları zamanında yönetmek için olabildiğince çabuk tespit edilmeleri önemlidir.

4. Stok sipariş süreçlerinin iyileştirilmesi

Bir envanter sayımı, daha önce farkında olmadığınız tutarsızlıkları ortaya çıkarır. Bu durumlarda, düşük stok seviyelerini telafi etmek için genellikle daha fazla stok sipariş etmek caziptir. Bu durum bir işin “nakit akışı” üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Pratikte, ürünlerin gerçekte orada olduğu ama depoda doğru yerde bulunmadığı durum olabilir.

5. Doğru fiyatlandırma metodolojisini sürdürmek

Finansal muhasebeye envanter sayımının sonuçlarından daha fazla ışık tutacak hiçbir şey yoktur. Sonuçlar, genellikle doğru kâr katkısını sağlamayan malların fiyat stratejisini gözden geçirmek için iyi bir temel oluşturur. Bu durumda bu tür ürünlerin stoktan çıkarılması için önlemler alınmalıdır.

6. Hırsızlığı şeffaf hale getirmek

Perakende ve tüketim mallarında istenmeyen, yaygın bir durum, ürünlerin çalınmasıdır. Hassas mallar nakliye sırasında zaten çalınmış olabilir. Bu yüzden mallar teslim alındığında stok numaraları zaten yanlıştır. Ayrıca personelin (genellikle geçici olarak işe alınan personel) maalesef stokların kaybolmasının bir nedeni olduğu da ortaya çıkabilir. Her durumda, bir stok sayımı yapmak, hangi ürün kategorisinin en hassas olduğunu netleştirir.

Envanter sayımı sonucu ne kadar doğrudur?

Stok sayımının önemini ele aldık. Tabii ki tema, nihai sonuç olarak istenen güvenilir bilgiyi veren bir stok alımının nasıl yapılacağıdır. Uygulamada, hisse senedi alımları için en sık kullanılan araç maalesef Microsoft Excel’dir. Bu tür bir stok alımının sonucu, genellikle göründüğü kadar güvenilir değildir. Doğru güvenilirlik seviyesinde stok alımı yapmak istiyorsanız o zaman istenen sonucu elde etmek için doğru yazılımı kullanmalısınız. Doğru prosedürleri izlediğinizden ve muhasebecinizin veya denetçinizin aynı fikirde olduğundan emin olmak için muhasebecinize danışın.

Ne düşünüyorsunuz?

İşletmenizde envanter sayımı yapıyor ve envanter yönetimi ile katma değer mi yaratıyorsunuz yoksa sadece muhasebecinizin isteklerini mi yerine getiriyorsunuz? Stok sayımı yapılırsa önceden titizlikle planlanıyor mu? Dış taraflar ve dahili departmanlar bilgilendiriliyor mu? Sistemler artık açık sipariş kalmayacak şekilde mi temizlendi? Depo fiziksel olarak hazırlandı, işaretlendi, temizlendi ve toplandı mı? Herkes uygun şekilde eğitildi mi ve prosedürler açıklandı mı? Başka bir deyişle, stok sayımı saymaktan çok daha fazlasıdır. Harika iş fikirleri hakkında okumak ister misiniz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Bragg, S. (2017). Envanter denetim prosedürleri. Https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/13/inventory-audit-procedures adresinden erişildi.
 • Layton, A. (2015). Stok Alım Tutarsızlıklarının Yaygın 9 Sebebi ve Bunların Nasıl Çözüleceği. Https://www.prognostore.com/blog/resolve-stocktake-discrepancies adresinden erişildi.
 • Smith, H. (2015), başarılı bir hisse senedi alımına giden 7 adım. Https://www.myob.com/au/blog/7-steps-to-a-successful-stock-take/ adresinden erişildi.
 • Trenerry, A. (1999). İç kontrol ilkeleri. UNSW Basın.
  • Share:

  Leave Your Comment