Advanced
Search
 1. Home
 2. EFE/IFE Matrisi Nedir?

EFE/IFE Matrisi Nedir?

 • 1 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 478 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, EFE matrisini ve IFE matrisini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu strateji metodolojisinin özünü anlıyorsunuz.

EFE matrisi ve IFE matrisi hakkında

EFE ve IFE matrisleri, bir dahili analizi (bir organizasyonun gücü ve zayıflığı) ve harici analizi (bir organizasyonun fırsatları ve tehditleri) temsil eden bir SWOT analizine büyük ölçüde benzeyen analiz yöntemleridir. EFE harfleri, şirketin mevcut stratejisinin dış fırsatlara ve tehditlere ne kadar etkili yanıt verdiğini gösteren Harici Faktör Değerlendirmelerinin kısaltmasıdır. Bir şirketin dış ortamını araştırmak ve mevcut fırsatları ve tehditleri belirlemek için kullanılan bir strateji aracı olarak görülüyor. Her zaman İç Faktör Değerlendirmeleri anlamına gelen IFE matrisi ile birleştirilmelidir. Bu strateji aracı, şirketlerin iç ortamını değerlendirmek ve hem güçlü hem de zayıf yönlerini keşfetmek için kullanılır.

EFE matrisi ve IFE matrisi, Amerikalı stratejik planlama uzmanı ve danışman Fred R. David tarafından 1997 yılında ‘Stratejik Yönetim’ kitabında tanıtıldı. Ona göre, her iki araç da şirketlerin dış ve iç çevre analizlerinden elde edilen bilgileri toplamak için kullanılabilir. Özetlenen bilgiler değerlendirilebilir ve bir GZFT analizi oluşturmak gibi başka amaçlar için kullanılabilir.

Dış ve İç Faktörler

EFE ve IFE matrislerinin sonuçlarının kombinasyonu, kuruluşun stratejisini ve çeşitli stratejik niyetleri değerlendirmek için kullanılabilir. Eklenen, ağırlıklı ortalamaların en iyi sonuçları, yeni stratejik kararlar almak için seçilebilir.
EFE matrisi sayesinde bir şirketi etkileyebilecek en önemli dış fırsatlar ve tehditler belirlenebilir. Genel olarak, bu veriler örneğin bir PEST analizi, Porter’ın Beş Kuvvet Çerçevesi veya bir Rekabetçi Profil Matrisi ile incelenebilir. Dış çevre hakkında bilgi edinmenin en basit yolu PEST analizidir; bu model, sosyal, teknolojik, ekonomik ve politik faktörlerin organizasyon içindeki makro düzeyde etkisini analiz eder. Porter’ın Beş Kuvvet Modeli, tedarikçilerin ve müşterilerin gücü, ikame ürünlerin ve pazara yeni girenlerin tehdidi gibi dış etkilerin yanı sıra rekabetin daha yakından incelendiği bir başka yararlı araçtır. Rekabetçi Profil Matrisi (CPM), şirketlerin kendilerini rakipleriyle karşılaştırmak için kullanabilecekleri harici bir stratejik analizdir.

IFE matrisi aracılığıyla, güçlü ve zayıf yönler, organizasyonun değerlendirilmesinde kilit iç faktörler olarak kullanılır. Şirket içi güç arayışında, şirketler rakiplerinin sunduklarına kıyasla neyin iyi olduğunu ve müşterileri için neyin katma değer sağladığını merak edebilir. Çalışanlar neyle gurur duyuyor ve organizasyon içinde neyin iyi gidiyor? Zayıf yönleri ortaya çıkarmak için şirketler, kendilerini ve hizmetlerini ve ürünlerini nasıl geliştirebileceklerine bakabilirler. Şu anda en iyi şekilde gitmeyen nedir ve rakiplerinde hangi unsurlar daha gelişmiştir?

Ağırlıklar

EFE matrisi ve IFE matrisi içindeki her bir anahtar faktör, düşük faizden (0.0) yüksek ilgiye (1.0) kadar değişen bir sayı ile ağırlıklandırılmalıdır. Sayı, bir şirket belirli bir sektörde başarılı olmak istediğinde faktörün ne kadar önemli olduğunu gösterir. Ağırlık vermeden, tüm faktörler eşit derecede önemli olacaktır. Bireysel faktörler çok fazla vurgulanmamalıdır, çünkü bir sektördeki başarı nadiren bir veya birkaç faktör tarafından belirlenir. Ağırlıkların hem EFE matrisinde hem de IFE matrisinde aynı anlama sahip olması önemlidir.

Puanlar

Genel kural, 10 ila 20 temel dış faktörü ve ayrıca 10 ila 20 anahtar iç faktörü belirlemektir. Daha fazla faktör de bir seçenektir. Derecelendirmelerin anlamı, harici (EFE) ve dahili (IFE) matrise göre farklılık gösterir. EFE matrisinin derecelendirmeleri, bir şirketin mevcut stratejisinin etkinliğine ve bunun dış fırsatlar ve tehditler için ne anlama geldiğine işaret eder. Puanlar 1 ile 4 arasında değişmektedir; burada 1 zayıf bir derecelendirmedir, 2 ortalama, 3 ortalamanın üzerinde ve 4 üstün derecelendirmedir. Buradaki fikir, derecelendirmelerin her faktöre öznel olarak atanmasıdır.

IFE matrisindeki derecelendirmeler, bir şirket içindeki güçlü ve zayıf iç faktörleri ifade eder. Burada da derecelendirmeler 1 ile 4 arasında değişmektedir; burada 1 ve 2 zayıflıkla, 3 ve 4 güçle ilgilidir; 1 büyük zayıflığı, 2 küçük zayıflığı, 3 küçük gücü, 4 büyük gücü temsil eder.

Toplam puan

Nihai puan, derecelendirme ile çarpılan ağırlıklandırmanın sonucudur. Her bir anahtar faktöre bir puan verilmesi önemlidir. Toplam ağırlıklı puan, tüm bireysel ağırlıklı puanların toplamıdır. Hem EFE matrisinde hem de IFE matrisinde, 1’den 4’e kadar aynı toplam puan ortaya çıkabilir. Toplam 2,5 puan ortalamadır. Dış derecelendirmedeki düşük puanın sonucu, bir şirketin stratejilerinin fırsatları tam olarak kullanmak ve tehditlere karşı koruma sağlamak için doğru şekilde oluşturulmadığını gösterir. Dahili derecelendirme için düşük bir puan, şirketin rakiplerine kıyasla daha zayıf olduğunu gösterir.

Adımlar

Aşağıdaki adım adım plan, EFE ve IFE matrislerinin derecelendirme sürecine rehberlik etmek için yardımcı olabilir:

Aşama 1

Öncelikle en önemli dış ve iç faktörler belirlenmelidir. Bu durum daha önce bahsedilen PEST analizi vasıtasıyla yapılabilir. Bu durum şu anda organizasyonu hangi faktörlerin etkilediğini açıklığa kavuşturur. Bu durum kuruma yardım edebilecek veya zarar verebilecek fırsatlar veya tehditler ile ilgili olabilir. Bu aşamada, rakiplerin eylemlerini ve stratejilerini, örneğin Porter’ın Beş Kuvvet Modeli ile analiz etmek de akıllıca olacaktır.

2. Adım

Şimdi, ağırlıklandırmalar ve derecelendirmeler sübjektif olarak atanmalıdır. Ağırlıklandırmalar genellikle sektörün fikir ve bilgilerine göre belirlenir.

Aşama 3

Her faktörün ağırlıkları ve derecelendirmeleri çarpılarak, ağırlıklı bir toplam puan hesaplanır. Hem EFE hem de IFE analizleri birleştirilmelidir ve bu yeni stratejilere yol açabilir. Örneğin, gelişmiş bir SWOT analizi oluşturmak için kullanılabilirler. Toplam puan, kuruluşun iç konumunu ve stratejik niyetini derecelendirir.

EFE matrisinin ve IFE matrisinin avantajları

Her iki matris de birçok avantaj sunar. Örneğin, anlaşılması kolaydır ve zaman, para ve çalışanlar açısından kapsamlı uzmanlık veya yatırım gerektirmezler. Kullanılan faktörler girdi görevi görür ve kuruluşun içindeki ve dışındaki herkes için açık bir anlama sahiptir. En önemli iç ve dış faktörlere odaklanırlar ve sonuç, bir SWOT analizi veya kıyaslama oluşturmak gibi çok sayıda işlev için kullanılabilir.

Ne düşünüyorsunuz?

EFE matrisinin ve IFE matrisinin pratik açıklamasını biliyor musunuz veya herhangi bir eklemeniz var mı? Bu analiz yöntemlerinin kullanımına aşina mısınız? Paylaşmak istediğiniz herhangi bir ipucu var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Capps III, CJ ve Glissmeyer, MD (2012). İç faktör değerlendirmesi ve dış faktör değerlendirme matrisi kavramlarını kullanarak rekabetçi profil matrisini genişletmek. Uygulamalı İşletme Araştırmaları Dergisi, 28 (5), 1059.
 • Cassidy, CM, Glissmeyer, MD ve Capps III, CJ (2013). Geleneksel ve genişletilmiş matris kavramlarını kullanarak bir iç-dış (IE) matrisi eşleme. Uygulamalı İşletme Araştırmaları Dergisi, 29 (5), 1523.
 • David, FR (2011). Stratejik yönetim: Kavramlar ve durumlar. Peaeson/Prentice Hall.
  • Share:

  Leave Your Comment