Advanced
Search
 1. Home
 2. Eczacı İş ve Görev Tanımı & Nasıl Olunur?

Eczacı İş ve Görev Tanımı & Nasıl Olunur?

 • 28 Eylül 2019
 • 0 Likes
 • 256 Views
 • 0 Comments

Eczacı İş Tanımı

Semptomları yorumlayarak ve acil tedavi sağlayarak müşterilere yardımcı olmak ya da müşterileri başarılı bir şekilde uygun bir doktora yönlendirmek için nitelikli bir Eczacı arıyoruz. Ayrıca, hekimlerin direktiflerini gözden geçirip yorumlayarak ve herhangi bir terapötik uyumsuzluğu tespit ederek ilaç hazırlayacaksınız.

Bu rolde başarılı olmak için müşteri odaklı olmanız ve ilaç bilimindeki en son gelişmelerden haberdar olmanız gerekir.

Eczacı Sorumlulukları:

 • Hekimler tarafından öngörüldüğü şekilde, ilaçların birleştirilmesi ve dağıtılması.
 • Müşterilerin ilaç tedavilerini izlemek, müdahaleleri tavsiye etmek ve potansiyel yan etkileri hakkında müşterileri bilgilendirmek.
 • Müşterilere reçeteli ilaçları nasıl ve ne zaman kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek.
 • Sağlık ve sağlıklı yaşam taraması yapmak.
 • Bağışıklama ve kan basıncı, sıcaklık ölçümleri ve kan şekeri seviyelerinin kontrolü gibi diğer tıbbi hizmetleri sağlamak.
 • Müşteri kayıtlarının doğru tutulması.
 • Güvenli ve temiz bir çalışma ortamı sağlamak.
 • Sipariş girişlerinin doğrulanması, kontrol edilen maddelerin kayıtlarının tutulması, ücretlerin alınması ve süresi dolan ve/veya zarar görmüş ilaçların eczane envanterinden çıkarılması dahil olmak üzere eczane operasyonel gereksinimlerinin tamamlanması.
 • Farmasötik uygulamayı düzenleyen geçerli yasal kurallara, düzenlemelere ve prosedürlere uymak.
 • Gerektiğinde diğer idari görevleri yapmak.

Eczacı Gereksinimleri:

 • Lisans Eczacılık veya Farmakoloji alanında.
 • Eczacı olarak kanıtlanmış deneyim.
 • Eczacı olarak uygulama yapmak için geçerli bir lisans.
 • Dozaj gereklilikleri ve yönetimi, kimyasal bileşikler ve farmasötik markaların detaylı anlaşılması ve bilgisi.
 • Microsoft Office Suite ve MEDITECH ve Mediware gibi eczanelerin kullandığı yazılım uygulamaları hakkında çalışma bilgisi.
 • Harika organizasyon becerileri.
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerileri.
 • Share:

Leave Your Comment