Advanced
Search
 1. Home
 2. DuPont Analizi Nedir?

DuPont Analizi Nedir?

 • 17 Aralık 2020
 • 0 Likes
 • 512 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, DuPont Analysis’in pratik bir açıklamasını sağlar. Bunu okuduktan sonra, bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız.

DuPont Analizi nedir?

DuPont Kimliği olarak da bilinen DuPont Analizi, performans değerlendirmesi için temel bir çerçevedir. Yatırımcıların kuruluştan elde ettiği getirileri etkileyen çeşitli faktörleri analiz etmek için kullanılabilir. Bu aynı zamanda Özkaynak Getirisi olarak da adlandırılır: bir şirketin karı ile bu karları elde etmek için kullanılan sermaye arasındaki oran. Bu ticari-ekonomik analiz, muhasebeciler ve finans yöneticilerine yanıltıcı sonuçlar çıkarmadan bir şirketin karlılığını analiz etmelerine yardımcı olabilecek bir araçtır.

DuPont Analizi yöntemi, şirketlerin öz sermaye getirilerini iyileştirmenin yollarını bulmalarına yardımcı olabilecek Özkaynak Getirisi (ROE) formülünün farklı bileşenlerini parçalara ayırır ve açıklar. Kuruluşlar çoğunlukla bu yöntemi kendi performanslarını iyileştirmek ve yatırımcılara ve hissedarlara sunabilecekleri getiriyi artırmak için kullanırlar.

DuPont Analysis, adını DuPont Corporation’dan almıştır. Bu büyük Amerikan şirketi 1802 yılında Fransız-Amerikalı kimyager ve endüstri uzmanı Éleuthère Irénée du Pont tarafından barut değirmeni olarak kuruldu. 20. yüzyılda neopren, naylon ve Kevlar dahil olmak üzere birkaç farklı polimer geliştirdiler ve kimya endüstrisinde çok iyi tanındılar. Şirketin şu anda 33.000 çalışanı var ve Forbes listesinde 176. sırada yer alıyor.

DuPont analizini nasıl hesaplıyorsunuz?

DuPont Analizi, Özkaynak Getirisini (ROE) hesaplamak için birbiriyle ilişkili üç bileşen kullanır. Üç farklı bileşene bölünme, üç bileşenden hangisinin Özkaynak Getirisindeki değişiklikler veya dalgalanmalar üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu belirlemeyi mümkün kılar. DuPont Analizinin bir şirketin varlıkları ile ilgili karlılığını hesaplamak için kullanılabileceği gerçeğine rağmen, bu yöntemin ana hedefi değildir. Amaç, ROE’yi hangi faktörlerin etkilediğini belirlemektir, böylece Yönetim hangi sorunları ele alacağını bilir.
ROE’yi hesaplamak için kullanılan formül aşağıdaki gibidir:

ROE=Kar Marjı × Varlık Devir Hızı × Finansal Kaldıraç

Eşittir işaretinden sonraki üç bileşen önemli unsurlardır:

 • Kar Marjı: ciro ve kar arasındaki fark
 • Varlık Devir Hızı: ciro ve kullanılan varlıklar arasındaki fark
 • Finansal Kaldıraç: karlılık ve ödünç alınan sermayenin maliyetleri arasındaki ilişki

Yukarıdaki formülü tamamlamak için, üç ayrı oranı hesaplamakla başlamalısınız. Bu oranlar, kuruluşun bilanço ve gelir tablosundaki veriler kullanılarak hesaplanabilir. Bu mali yönetim genel bakışlarını bir kuruluşun yıllık raporunun mali bölümünde bulabilirsiniz. Aşağıdaki formüldeki parantezler, hem oranların hem de ROE’nin nasıl hesaplandığını gösterir:

ROE=(Net Gelir/Net Satışlar) × (Net Satışlar/Toplam Varlıklar) × (Toplam Varlıklar/Toplam Özsermaye)

Tüm bu ayrıntıları kuruluşun finansal yönetim genel bakışında bulabilir, böylece bunları formüle kopyalayabilirsiniz.

DuPont Analizi örneği: Kuruluş X

X kuruluşunun finansal genel bakışları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

X Örgütü 15.000 avroluk temettü ödemeyi kabul etti. Kar dağıtımları net gelirden uzaklaştırılmalıdır. Yukarıdaki ayrıntılara dayanarak, üç parantez şu şekilde hesaplanır:

 • Kâr Marjı=(Net Gelir/Net Satışlar)=(87.000-15.000)/420.000 x %100 = %17.14
 • Varlık Devir Hızı=(Net Satışlar/Toplam Varlıklar)=420.000/473.000=0.89
 • Öz sermaye çarpanı=(Toplam Varlıklar/Toplam Özkaynak)=473.000/358.000=1.32 (Finansal kaldıraç)

DuPont hesaplamasının ardından, kuruluş X’in Özkaynak Getirisi: ROE = %17,14 x 0,89 x 1,32 = %20,14

Bu ROE yatırımcılar ve analistler için ne ifade ediyor?

X kuruluşu %20.14 ROE’ye sahiptir. Bu durum X örgütünün öz sermayelerinin her bir avrosu için 0,2014 avro ürettiği anlamına gelir. Potansiyel yatırımcılar için bu önemli bir sayıdır, çünkü bir şirketin net gelirini artırmak için parasını ne kadar verimli kullandığını gösterir. Yaklaşık 5 ila 10 yılı kapsayan ortalama oranlar, bir kuruluşun gelişiminin oldukça gerçekçi bir görüntüsünü sağlar. İş büyümesi veya daha yüksek bir ROE, kârın hissedarlar arasında dağıtıldığı anlamına gelmez. Ama sonunda hisselerin değer artışından yararlanacaklar.

İş-ekonomi analistleri bir organizasyonu analiz etmek ve şirketin güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu ve bunların verimli bir şekilde nasıl iyileştirilebileceğini belirlemek için DuPont yöntemini kullanabilir. Genel olarak, analistler, %12-14’ün altında ROE’ye sahip şirketlerin yatırım yapmak için çok yüksek riskli olduğunu düşünüyor. %20 veya daha fazla ROE’ye sahip kuruluşlara yapılan yatırımlar, haklı ve sağlam yatırımlar olarak kabul edilir. Örneğin, Apple Inc.’in kârlılığı (ROE), 2005’te %17.88’den 2017’de %36.07’ye yükseldi. Yatırımcılara, genellikle aşırı ile ilgili sorunlarla karşılaştıklarından, negatif ROE’ye sahip kuruluşlara her zaman dikkat etmeleri söylenir. borçlar.

DuPont Analizinin artıları ve eksileri

 • DuPont Analizi, bir şirketin güçlü ve zayıf yönlerini anlamak istiyorsanız mükemmel bir yöntemdir. Modeldeki her bir zayıf finansal oran, bu zayıflığın altında yatan neden hakkında daha fazla fikir edinmek için daha fazla analiz edilebilir. DuPont analizinin üç bileşeninin hesaplanması herhangi bir zayıflık ortaya çıkarırsa, Yönetim maliyet kontrollerini, varlık yönetimini veya pazarlamayı iyileştirmek gibi önlemler alabilir. Tüm bu önlemlerin amacı özkaynak kârlılığı oranını artırmaktır.
 • DuPont Analizinin bir dezavantajı, ROE’yi hesaplamak için kullanılan finansal genel bakışların belirli eksiklikleri gizlemek için manipüle edilmiş olabilmesidir. Sonuçların doğru olduğundan emin olmak istiyorsanız doğru muhasebe verilerini kullanmanız gerekir.
 • Diğer bir dezavantaj, tüm finansal oran analizi yöntemlerinin doğasında vardır. Bir kuruluşun karlılığını ve verimliliğini başka bir kuruluşun karlılığıyla karşılaştırmak, iki şirket aynı büyüklükte olduğunda ve aynı sektörde faaliyet gösterdiğinde en iyi sonucu verir.

Ne düşünüyorsunuz?

DuPont Analizi hakkındaki açıklamayı tanıyor musunuz? DuPont kimliği, kuruluşunuzun finansal etkinliğini anlamanıza yardımcı olabilir mi? Bir şirketin karlılığının gerçekçi bir tahmini için hangi faktörlerin gerekli olduğunu düşünüyorsunuz? DuPont Analizi hakkında daha fazlasını buradan okuyun.

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Soliman, MT (2008). Pazar katılımcıları tarafından DuPont analizinin kullanımı. Muhasebe İncelemesi, 83 (3), 823-853.
 • Dehning, B. ve Stratopoulos, T. (2002). BT destekli rekabet avantajının DuPont analizi. International Journal of Accounting Information Systems, 3 (3), 165-176.
 • Daum, JH (2002). Bütçelemenin ötesinde: 21. yüzyılda performans yönetimi ve kontrolü için bir model. Kontrol ve Finans, 5, 33-34.
  • Share:

  Leave Your Comment