Advanced
Search
 1. Home
 2. Dönüşümcü Liderlik Nedir?

Dönüşümcü Liderlik Nedir?

 • 29 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 249 Views
 • 0 Comments

Bu makale Dönüşümcü Liderlik teorisini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü liderlik aracının temellerini anlayacaksınız.

Dönüşümcü Liderlik nedir?

Geleceği kimse tahmin edemez. Bu da değişikliklerin neden büyük bir belirsizlikle karşılanabileceğini açıklıyor. Kuruluşlar sürekli olarak değişiklik yapmakla karşı karşıyadır. Değişiklikler hızlıdır ve genellikle nedenlerini yenilik, teknoloji ve ekonomide bulur. Sonuç olarak bir organizasyonun yapısı, bilgi ve iletişim teknolojileri ve telefon gibi kaynakların kullanımı ve organizasyon kültürü değişir. Bu tür bir değişikliğe dönüşüm de denir. Değişim sadece organizasyondan değil, çalışanlarından da çok şey ister. Dönüşümün doğru yolda kalması için doğru liderlik de önemlidir.

Dönüşümcü Liderlik, değişen bir organizasyonda ihtiyaç duyulan farklı bir liderlik yöntemine odaklanır. Çalışanların bireysel ilgisi ve bireysel yetenekleri, kuruluşların bundan yararlanabilmesi için çok önemlidir. Herkes öğrenmeye heveslidir ama çalışanların da başlamak için alana ve şansa ihtiyacı vardır. Dönüşümcü Liderliğin kullanımı bu alanı yaratır.

Dönüşümcü Liderlik tamamen güven ile ilgilidir

Değişim ayrıca yeni davranışları öğrenmeyi ve eski davranışları öğrenmeyi de içerir. Çalışanların bunu iyi desteklenmeden ve koçluk yapmadan başarması zordur.

Dönüşümcü Liderlik, çalışanlara değişime uyum sağlamaları için güven ve cesaret vererek onlara rehberlik eder. Değişimin ve yeni bilginin nihayetinde katma değer sağlayacağı gerçeğine dair içgörü kazanırlar. Dönüşümcü Liderlik, güven sağlamaya odaklanır.

Dönüşümcü bir lider çalışanlarına rehberlik eder, onlarla ilişki kurar, onları cesaretlendirir ve kendilerinden en iyi sonucu alabilmeleri için onları kişisel gelişimlerine motive eder. Ek olarak çalışanlar kesinlik ve güvenlik ister. Daha fazla rehberlik sağlamak için Dönüşümcü Liderlik, organizasyonun tüm seviyelerindeki çalışanlara odaklanır, onları değişime hazırlar ve süreç içinde onları güçlendirir.

Sütunlar

Dönüşümcü Liderlik üç sütun üzerinde yoğunlaşır; çalışanlara ilham ve vizyon iletmek, bireysel ilgi ve entelektüel bir meydan okuma sunmak.

Dönüşümcü Liderlik, çalışanların motivasyonunun yalnızca maaş ve iyi çalışma koşulları gibi dış faktörlerden değil, aynı zamanda sorumluluğu takdir etme ve uygulama gibi içsel faktörlerden kaynaklandığını varsayar.

Dönüşümcü bir lider bu yüzden standartlara, değerlere, ihtiyaçlara ve kapasitelere odaklanabilir ve aynı zamanda bunları olumlu bir şekilde uygulayabilir. Kişisel ve bireysel teması ve çalışan yeteneklerinin artırılmasını içerir. Dönüşümcü bir lider, çalışanların ne istediğini ve tutkularının ne olduğunu bilerek onlara doğru yönde rehberlik edebilir.

Dönüşümcü Liderlik: Organizasyonun doğası

Dönüşümcü Liderlik, farklı düşünmekle ilgili değil, bir duruma alternatif bir bakış açısı ile ilgilidir. Dönüşüm zaten organizasyonun yapısının değişmesi gerektiğini gösteriyor.
Bu durum değerler, normlar, prosedürler, yapılar, sistemler ve süreçler dahil olmak üzere köklü kurumsal kültürde eylem ve değişim gerektirir. Dönüşümcü Liderlik bu yüzden proaktiftir ve yöneticiler her düzeyde sorumluluk alırlar.

Geleneksel işlemsel liderlik, yöneticiler tarafından çalışanlara verilen görevler ve atamalar şeklinde var olmaya devam edebilir. Fakat eylemlerini hesaba katmamaları ve tamamen veya kısmen ödül sistemine odaklanmış olmaları riski vardır. Katma değer sağlayabileceklerinin farkına varmaları dönüşümsel liderlik tarafından tetiklenir. Güven ek bir boyut verir ama saygı, dayanışma, eşitlik, sabır ve sinerji de kilit faktörler haline gelir.

Dönüşümsel liderin çalışanlarla sohbet etmesi, iyi dinlemesi ve her bireyin hırslarına açık olması beklenir. İşin içine giren birkaç ilgi noktası vardır:

Sistemi aç

Organizasyon içinde bir tür dayanışma var, teknoloji ile çalışanlar arasında kolektif bir dinamik ve sinerji var.

Karşılıklı etki

Farklı disiplinler birbirine bağımlı olmak yerine birlikte çalışır.

Hata payı

Organizasyon içinde kişi (im) olasılıklara, kendi kendini organize eden süreçlere ve yaratıcı fikirlere ve çözümlere açıktır.

İsteklilik

Yeni şeyler denemeye ve birbirinizi dinlemeye açık olmak gerekir.

Antrenörlük

Organizasyon içindeki herkes (yöneticiler dahil) kişisel düzeyde gelişmeye hazırlıklı olmalıdır.

Öznitellikler

Dönüşümcü Liderlik, çalışanların kendilerinden en iyi sonucu almalarını sağlayan, değişen bir ortama çok uygun bir dizi özelliğe sahiptir.

Bir dönüşüm lideri:

 • Karizması var
 • Çalışanları güçlendirir ve ikna etme yerine ilham yoluyla insanları motive eder
 • çalışanları entelektüel düzeyde zorlar
 • Bir ekibin kolektif gücünü anlar
 • Bireysel çalışanlara dikkat eder
 • Anlatılar, metaforlar ve semboller kullanır
 • Hedef odaklı
 • Karar vermeyi sadece ekonomik bir bakış açısından değil, etik bir bakış açısıyla görür.
 • şefkatle hareket eder ve sabırlıdır
 • Dönüşümcü Liderliğin pratik örneği

  Büyük bir gıda şirketi, aynı sektördeki bir Amerikan şirketiyle birleşmeyi seçti. Yalnızca daha geniş bir ürün portföyünü değil, aynı zamanda Hollandaca’dan İngilizceye bir dil değişikliği ve tüm çalışanlar için daha fazla seyahat içeren büyük bir değişiklik. Geleneksel işlem yönetimine göre, bu yönetim tarafından açıklanacak ama tüm çalışanların kararı destekleyip desteklemeyeceği bir sonraki soru. Bununla birlikte organizasyonun tüm katmanlarında Dönüşümcü Liderlik uygulanarak kültürel bir değişim de yapılabilir.

  Tüm yöneticiler çalışanları ile görüşecek; bunlar özel görüşmeler olabileceği gibi, danışma şeklinde grup tartışmaları da olabilir. Bu durum yüksek derecede katılım ve karşılıklı güven yaratır. Çalışanlar doğrudan etki uygulayabilir ve belirli değişiklikleri kendilerinin nasıl gördüklerini gösterebilir ve alınan kararlara katkıda bulunabilir. Sonuç olarak sadakatlerini artırıyor.

  Ek olarak çalışanlarının İngilizce yazmanın ve konuşmanın önemini fark etmesini sağlamak dönüşüm liderinin görevidir. Bu yüzden çalışanlara bunu nasıl yapmak istedikleri ve kendilerini nasıl geliştirmek istedikleri sorulacaktır. Bir İngilizce kursunu takip etmeleri gerekebilir ama buna çalışan açısından bakıldığında, becerilerini geliştirmek ve kendini profesyonel olarak geliştirmek için daha fazla motivasyon vardır. İhtiyaçları şirketin ortak hedefleriyle eşleştiğinde, kendilerini daha iyi tanımlayabilecek ve yeni organizasyondaki kültürü ortaklaşa şekillendirebilecekler. Bu süreci yönlendirmek ve değerlendirmek dönüşüm liderinin görevidir.

  Durumsal liderlikle karşılaştırma

  Durumsal Liderlikle genellikle bir bağlantı kurulur. Fakat bir fark var. Farklı liderlik tarzları arasında bir bağlantı bulmak asla zor değildir, çünkü bu tür teoriler birbirine dayalı olma eğilimindedir. Dönüşümsel liderliğin çoğunlukla birleşme, küçülme veya yeniden yapılanma gibi değişikliklerden geçen bir organizasyonda farklı bir liderlik tarzına odaklandığı durumlarda, Durumsal Liderlik, önemli bir rol oynayan üç faktörden daha fazlasıdır.

  1976’da Paul Hersey ve Kenneth Blanchard bu liderlik biçimini geliştirdiler. Liderin desteği (ilişki odaklı), liderin yönlendirmesi (görev odaklı) ve çalışanın bağımsızlığı (görev olgunluğu) ile ilgilidir. Liderin çalışanlarına verdiği güvenle de ilgilidir; dönüşümcü liderlik ile paralellik burada çizilebilir. Bununla birlikte durumsal liderlik durumunda, lider 4 liderlik tarzından birini seçebilir: talimat verme/yönlendirme, ikna etme/destekleme, katılma/tartışma ve yetkilendirme. Kuruluşun bir değişimden geçip geçmediğine bakılmaksızın, durum belirleyici faktördür.

  Ne düşünüyorsunuz?

  Dönüşümcü Liderlik günümüzün modern yönetim dünyasında uygulanabilir mi? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz yoksa daha fazla eklemeniz mi var? Organizasyonel değişim sırasında iyi liderlik için başarı faktörleriniz nelerdir?

  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • Bass, BM ve Avolio, BJ (1994). Dönüşümsel liderlik yoluyla organizasyonel etkinliği iyileştirmek. Adaçayı.
 • Conger, JA (1999). Organizasyonlarda karizmatik ve dönüşümsel liderlik: Bu gelişen araştırma akışlarına içeriden birinin bakış açısı. The Leadership Quarterly, 10 (2), 145-179.
 • Dvir, T., Eden, D., Avolio, BJ ve Shamir, B. (2002). Dönüşümcü liderliğin takipçi gelişimi ve performansı üzerindeki etkisi: Bir saha deneyi. Academy of management dergisi, 45 (4), 735-744.

 • Tichy, NM ve Devanna, MA (1986). Dönüşümcü lider. Wiley.
  • Share:

  Leave Your Comment