Advanced
Search
 1. Home
 2. Doblin’in 10 İnovasyon Türü Nedir?

Doblin’in 10 İnovasyon Türü Nedir?

 • 31 Aralık 2020
 • 0 Likes
 • 283 Views
 • 0 Comments

Bu makale Doblin’in 10 İnovasyon Türünün pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü inovasyon çerçevesinin temellerini anlayacaksınız.

Doblin’in 10 İnovasyon Türü nedir?

Doblin’in 10 İnovasyon Türü, ticaret sektöründe rekabet gücünü korumak veya rekabet edebilmek için inovasyon yapılabilecek faktörleri belirlemek için kullanılabilecek bir çerçevedir. Larry Keely ve Ryan Pikkel, inovasyonların nasıl türetildiğine dair derinlemesine araştırmanın ardından yaratıldı.

Birçok yenilikçi tekniği analiz ettikten sonra, Keely ve Pikkel tüm inovasyonların birlikte bir inovasyon oluşturan çeşitli unsurlar içerdiği sonucuna vardı. Ek olarak Doblin’in 10 İnovasyon Türünde anlatılmıştır. Bu durum iş modelleri ve hatta müşteri katılımı dahil birçok farklı biçimde yeniliklerin yapılabileceği anlamına gelir. Bunlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde ve sürekli iyileştirildiğinde, işi olumlu yönde etkileyecektir.

Çerçeveye göre, önceki şirketler yalnızca ürün yeniliğine odaklanıyor ancak bu tür yenilikler kolayca kopyalanabiliyor. Sonuç olarak rakip şirketler, diğer işletmelerin ürünlerle ilgili rekabet avantajlarını değerlendirir ve ardından yenilikleri kopyalar. Bu yüzden Doblin’in 10 İnovasyon Türü, işletmelerin rekabetçi kalabilmek veya rekabet edebilmek için konsantre olması gereken 10 tür inovasyon tanımladı.

Doblin’in 10 İnovasyon Türü, işletmenin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine yardımcı olan inovasyon fırsatlarını değerlendirmek için kullanılabilir. Ayrıca firmanın performansını değerlendirmek ve böylece iş performansını rakip firmalarınkilerle kıyaslamak için de kullanılabilir. Ayrıca endüstriyi değerlendirmek için de kullanılabilir. Bu yüzden çerçeveyi etkin bir şekilde entegre etmek, işin gelişmesine yardımcı olacaktır.

İnovasyon türlerinin endüstriye, organizasyonel kültüre veya organizasyonel hedeflere göre farklılık gösterebileceğini belirtmek önemlidir. Bu yüzden firmanın yeteneklerini belirlemek, ama daha da önemlisi, firmanın yeteneklerinin yeni fırsatlar yaratmak veya bunlardan yeni yararlanmak için nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek önemlidir.

Doblin’in 10 İnovasyon Türü

General Motors ve IBM’inkiler de dahil olmak üzere çok sayıda inovasyonu araştırdıktan sonra, Doblin’in 10 İnovasyon Türü, sonuçları 3 grupta grupladı ve inovasyon fırsatlarını değerlendirmek için aşağıdaki faktörleri yarattı:
# 1 Yapılandırma

 • Kar Modeli
 • Yapısı
 • İşlem
 • # 2 Teklif

 • Ürün performansı
 • Ürün Sistemi
 • Hizmet
 • # 3 Deneyim

 • Kanal
 • Marka
 • Müşteri Katılımı
 • 1. Kar modeli

  Kâr modeli, bir kuruluşun gelirlerini artırmanın yollarını sürekli olarak belirlemekle ilgilenen Doblin’in 10 İnovasyon Türünün bir unsurudur. Bazı temel faaliyetler ana nakit akışlarını sunsa bile, aşamalı olarak yenilenen yeni kar modellerini değerlendirmek hala önemlidir. Bu durum şirketlerin gelirlerini artırmaya yardımcı olan yenilikçi girişimler oluşturabilmesi için müşterilerin neye değer verdiğini ve neyi talep ettiğini değerlendirmesi gerektiği anlamına gelir.

  2. Ağ

  Bu unsur, bir şirketin işbirliği stratejisinin bir parçasıdır. Doblin’in 10 İnovasyon Türüne göre, günümüz iş ortamında her şirket birbirine bağlıdır. Şirketler, çoğu zaman her iki işletmeyi de geliştirmeyi içeren karşılıklı çıkarlar için birlikte işbirliği yapar.

  İnovasyonla ilgili olarak, şirketler, bunların bir inovasyonu başarılı kılma kapasitesine sahip olup olmadığını veya ortakların gerekli olup olmadığını değerlendirmek için firmanın dahili yeteneklerini dikkate almalıdır. İşbirliğine dayalı yeniliğin faydaları arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, riskleri paylaşmak, sahipsiz becerileri ve kaynakları hızla elde etmek ve bir yeniliği başarılı kılmak için gerekli yetenekleri elde etmek yer alır.

  3. Yapı

  Yapı, Doblin’in firmanın varlık yönetimi ile ilgili 10 İnovasyon Türüne göredir. Çerçeveye göre, şirketler varlıklarını maddi varlıklar da dahil olmak üzere bunların nasıl daha değerli olabileceğini değerlendirecek şekilde yapılandırmalıdır. Bu tür varlıkların örnekleri, şirketin departmanları ve markaları, lisans sözleşmeleri ve ayrıca bina, araçlar, bilgisayarlar ve çalışanlar olabilir. Bu varlıklar, örneğin bunların en verimli şekilde nasıl amortismana tabi tutulduğu veya çalışanların en iyi şekilde nasıl eğitilebileceği açısından sürekli olarak değerlendirildiğinde, şirket için ek değer yaratacaktır.

  4. İşlem

  Süreç yeniliği, örneğin mal veya hizmet üretme veya pazarlama teknikleriyle ilgili yeniliklerdir. Doblin’in 10 İnovasyon Türünü temel alan süreç inovasyonu, genellikle iş yapmanın etkililiğini veya verimliliğini artırmaya odaklanır. Bu faktör üzerinde yenilik yapmak, bir şirketin, örneğin daha verimli işlemeler nedeniyle maliyetlerin düşmesi veya değişikliklere daha iyi tepki verme yeteneği gibi önemli olumlu etkiler yaşayabileceği anlamına gelir. Bu yüzden süreç yeniliklerinin kopyalanması zordur ve doğrudan bir rekabet avantajı olabilir.

  5. Ürün Performansı

  Ürün performansı, ürün ve süreç yeniliği ile ilgilidir. Yenilikçi ürünlerin ve süreçlerin sürdürülebilir rekabet avantajları kazanacağına çoğu kez inanılmaktadır ama daha sık olarak bu yenilikler rakipler tarafından hızla kopyalanmaktadır. Bununla birlikte ürün ve hizmetlerin nasıl sürekli olarak yenileneceğini değerlendirmek çok önemlidir çünkü şirketlerin rekabette geride kalmadan önce pazar eğilimine ayak uydurmaları gerekir.

  6. Ürün sistemi

  Doblin’in 10 İnovasyon Türünün ürün sistemi, birleştirilmiş ürün ve hizmetleri içermektedir. Çerçevenin bu unsurunun amacı, ürün ve hizmetlerin nasıl birleştirilebileceğini değerlendirmektir. Temel düşünce, ürün tekliflerinin bağlantılı olduğu ve bunları ayrı ayrı ele almak yerine gruplandıklarında yönetilmelerinin daha kolay olacağıdır.

  7. Hizmet

  Yenilikçi hizmet girişimlerinin belirlenmesi ve uygulanması, kuruluşun müşteri tabanını geliştirmesine yardımcı olacak ve böylece şirketin gelirini de artıracaktır. Günümüz şirketleri rakiplerinden daha iyi hizmet sunmaya çalışmaktadır ve sonuç olarak bir işletmenin hizmet seviyesinin başarısı üzerinde muazzam bir etkisi vardır. Doblin’in 10 İnovasyon Türü, müşteri deneyimini iyileştirmek için her zaman yenilikçi hizmet fırsatlarını değerlendirmenin çok önemli olduğunu belirledi. Bir müşteri satın alma sürecinde harika bir deneyim yaşadığında, aynı veya farklı ürün için geri dönme şansı yüksektir. Sonuç olarak şirketler bu şekilde sadık müşterilerle ilişkiler kurabilir ve müşteri tabanlarını geliştirebilirler.

  8. Kanal

  Doblin’in 10 İnovasyon Türünün bu unsuru, işletmelerin müşterileriyle nasıl bağlantı kurabileceklerine odaklanmıştır. Bu yüzden kuruluşun hem online hem de çevrimdışı kanallardaki görünürlüğü ile ilgilidir. Buna, satış noktaları ve gazetelerin yanı sıra sosyal medya kanalları, web siteleri ve online reklamlar da dahildir. Özellikle bu yeni dijital çağda, herhangi bir işletme için müşterileriyle sürekli olarak yeni iletişim yolları belirlemesi çok önemlidir. Hızlı teknolojik yenilikler ile günümüz müşterileri teknolojik cihazlara çok zaman ayırmaktadır. Online yolculuklarını belirlemek ve ardından onlara nasıl görünür olacağını bilmek bugünün kuruluşuna kalmıştır.

  9. Marka

  Marka yenilikleri çerçeveye göre diğer markalardan ayırt edilebilmesi önemlidir. Bu tür yeniliklerin amacı, rakipler yerine şirketlerin markasının seçilmesini sağlamaktır. Bu yüzden neye değer verdiklerini belirlemek için müşteriyi anlamak yine çok önemlidir. Böylelikle, şirketin müşteri değerlerini pazarlama stratejilerine entegre etmesine ve tüketicilerin zihnindeki marka konumunu güçlendirmesine olanak tanır. Etkili pazarlama kampanyaları ve promosyonları oluşturmaya yardımcı olacak ve potansiyel müşteri markayı tanıyacaktır.

  10. Müşteri Katılımı

  Doblin’in 10 İnovasyon Türünün müşteri katılımı, (potansiyel) müşterilerle etkileşimle ilgili olduğu için değerlendirilmesi gereken kritik bir faktördür. Şirketlerin müşterileri ile iletişim kurmanın yenilikçi yollarını bulması önemlidir, çünkü iletişim olmadan şirketler, işin tüketicileri tarafından nasıl deneyimlendiğini belirleyemezler. Bir işletme müşterileriyle etkileşim kurabilirse, müşteri değerleriyle eşleşecek şekilde hangi iş faktörlerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirleyebilir.

  Doblin’in 10 İnovasyon Türünün Önemi

  Küreselleşme ve yabancı rekabet nedeniyle, firmalar üzerinde sürekli yenilik yapma konusunda yüksek bir baskı var. Bu yüzden inovasyon için mevcut bir yarış var ve geride kalanlar uzun vadede rekabetçi kalmayacaklar. Bir şirketin rekabetçi olabilmesi için işin yaratıcı olması gerekir. Hem bireysel hem de kurumsal düzeyde.

  Doblin’in 10 İnovasyon Türü, inovasyon yapılabilen iş faktörlerinin belirlenmesine yardımcı olan yararlı bir çerçevedir. Çerçeve, yenilikleri, ürünleri ve süreç yeniliklerini, mimari ve bileşen yeniliklerini ve yenilikçiliği artıran ve yok eden yenilikleri radikal ve artırmaya yardımcı olabilir.

  Ne düşünüyorsunuz?

  Doblin’in 10 İnovasyon Türünün açıklamasını biliyor musunuz? Doblin’in 10 İnovasyon Türü işinizde kullanılıyor mu, yoksa bir girişimci misiniz ve işinizi yenilemek için bunu kullandınız mı? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • Curley, M. ve Salmelin, B. (2018). Yeniliğin evrimi. Open Innovation 2.0’da (sayfa 39-45). Springer, Cham.
 • Georghiou, L., Sachwald, F., Griggs, D., Stafford-Smith, M., Gaffney, O., Rockström, J.&Walters, H. (2010). İş modeli oluşturma: Vizyonerler, oyunun kurallarını değiştirenler ve meydan okuyanlar için bir el kitabı. Hoboken
 • Keeley, L., Walters, H., Pikkel, R. ve Quinn, B. (2013). On tür inovasyon: Atılım oluşturma disiplini. John Wiley&Sons.
 • Varis, M. ve Littunen, H. (2010). Girişimci KOBİ’lerde yenilik türleri, bilgi kaynakları ve performans. European Journal of Innovation Management, 13 (2), 128-154.
  • Share:

  Leave Your Comment