Gelişmiş
Arama
 1. Anasayfa
 2. Strateji
 3. Dengeli Puan Kartı Nedir?

Dengeli Puan Kartı Nedir?

 • 7 February 2021
 • 20 Görüntülenme
 • 0 Yorum

Bu yazı, Robert Kaplan ve David Norton tarafından geliştirilen Balanced Scorecard’ı pratik bir şekilde açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü strateji ve performans yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: Dengeli Puan Kartı şablonu.

Dengeli Puan Kartı nedir?

Balanced Scorecard (veya denge skor kartı), Robert Kaplan ve David Norton tarafından geliştirilen stratejik bir performans ölçüm modelidir. Amacı, bir kuruluşun misyonunu ve vizyonunu gerçek (operasyonel) eylemlere (stratejik planlama) dönüştürmektir.

Ayrıca seçilen strateji hakkında daha fazla bilgi verilmesine, geri bildirim ve öğrenme süreçlerinin yönetilmesine ve hedef rakamların belirlenmesine yardımcı olabilir. (Operasyonel) eylemler, seçilen stratejinin anlaşılması ve ayarlanması için destek sağlayan ölçülebilir göstergelerle oluşturulur. Dengeli karnenin başlangıç ​​noktaları, dört perspektiften bakılan vizyon ve stratejidir: finansal perspektif, müşteri perspektifi, dahili iş süreçleri ve öğrenme ve büyüme.

Finansal perspektif

Mali perspektif, bir kuruluşun tüm hissedarları ve diğer mali destekçileri için önemlidir. “Hissedarlarımıza ve mali destekçilerimize ne kadar çekici görünmeliyiz?” Sorusuna cevap verir. Bu, esas olarak geçmişten gelen rakamlara dayanan nicel bir kıyaslamadır.

Ek olarak operasyonel yönetim ve seçilen stratejinin sürdürülebilirliği hakkında güvenilir bir içgörü sağlar. Diğer üç perspektiften sağlanan katma değer, finansal bir başarıya dönüştürülecektir. Bu yüzden organizasyonda sağlanan katma değerin bir ölçüsüdür. Sonuçta dengeli puan kartında, daha yüksek bir katma değer olduğunda, kar da daha yüksek olacaktır.

Müşteri perspektifi

Her kuruluş pazarda belirli bir ihtiyaca hizmet eder. Bu, hedef kitle, yani müşterileri düşünülerek yapılır. Müşteriler, örneğin kaliteyi, fiyatı, hizmeti ve bu ürünler ve/veya hizmetler üzerindeki kabul edilebilir marjları belirler. Kuruluşlar her zaman her an değişebilecek müşteri beklentilerini karşılamaya çalışır. Alternatiflerin varlığı (rakibinkiler) müşteri beklentisi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu bakış açısı şu soruyu yanıtlıyor: “Müşterilerimize ne kadar çekici görünmeliyiz?”

İç İş Süreçleri

İç süreçler perspektifinden bakıldığında, hangi iç süreçlerin organizasyon içinde gerçekte değer kattığı ve bu süreçler içinde hangi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerektiği sorulmalıdır. Katma değer, esas olarak süreçler, faaliyetler ve kararlar arasında optimum uyumdan kaynaklanan müşteriye yönelik performans olarak ifade edilir. Bu bakış açısı şu soruyu yanıtlıyor: “Müşterilerimizi ve hissedarlarımızı/mali destekçilerimizi memnun etmek için neyi mükemmelleştirmeliyiz?”

Öğrenme ve büyüme

Bir kuruluşun öğrenme yeteneği ve inovasyonu, bir kuruluşun dinamik bir ortamda sürekli iyileştirme ve/veya büyüme yeteneğine sahip olup olmadığını gösterir. Bu dinamik ortam, yeni mevzuat ve düzenlemeler, ekonomik değişiklikler ve hatta artan rekabet nedeniyle günlük olarak değişebilir. Bu bakış açısı şu soruyu yanıtlar: “Seçtiğimiz stratejiye ulaşma yeteneğimizi nasıl sürdürebiliriz?”.

İçindeki denge

Adından da anlaşılacağı gibi, denge veya denge, dengeli puan kartı modelinde önemli bir ilkedir. Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler, finansal ve finansal olmayan kriterler, öncü ve geri kalan göstergeler ile dış ve iç perspektifler arasında bir denge olmalıdır. Bir perspektifteki iyileşmenin başka bir perspektiften engel teşkil etmemesi gereken uyumla ilgilidir.
Bu uyum, dört perspektif arasında karşılıklı olarak bağlanan oklar aracılığıyla modele yansıtılır.

Dengeli Puan Kartı uygulaması

Dengeli Sonuç Kartının uygulanması birkaç adımdan oluşur. Bunun ilk adımı, üst yönetimin bir misyon, vizyon ve strateji oluşturmasıdır. Bu strateji, stratejik hedefler olarak adlandırılan bir dizi hedefle bağlantılıdır. Daha sonra orta yönetime misyon, vizyon ve stratejik hedefler hakkında bilgi verilir. Açık bir tartışmada, yöneticiler fikirlerini ifade edebilir, perspektif başına kritik başarı faktörlerini belirtebilir ve ileride izlenebilmeleri için göstergeleri kendileri belirleyebilir veya oluşturabilirler. Balanced Scorecard’daki finansal ve müşteri perspektifleri için, beklentilerinin ne olduğunu değerlendirmek için (potansiyel) hissedarlar veya müşteriler arasında bir anket yapmak veya görüşmeler yapmak mümkündür. Bu, hedeflerin yönüne ve gerekli hedeflere bir içgörü sağlayabilir.

Orta yönetim ve üst yönetim ile istişare halinde, hedef başına farklı kritik başarı faktörlerinin belirtildiği, göstergelerin bunu ölçmek için kullanıldığı, hedefler ve girişimler gibi belirli değerlerin bu hedeflere ulaşmak için amaçlandığı çeşitli hedefler formüle edilir. Kişisel hedefleri orta yönetimin hedefleriyle ilişkilendirerek bir adım daha ileri gitmek mümkündür. Sonuç olarak tüm kişisel girişimler kuruluşun seçilen stratejisine katkıda bulunacaktır. Dengeli Sonuç Kartının uygulanması farklı şekillerde gerçekleştirilebilir.

Genel olarak bu, aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Bir vizyon, misyon ve stratejik hedefler belirleyin.
 • Müşterilerin ve hissedarların beklentilerini ölçmek için bir paydaş analizi yapın.
 • Kritik başarı faktörlerinin bir envanterini yapın
 • Stratejik hedefleri (kişisel) hedeflere çevirin
 • Hedefleri ölçmek için temel performans göstergeleri oluşturun
 • Ulaşılması gereken hedefler için değerleri belirleyin
 • Hedefleri operasyonel faaliyetlere çevirin.
 • Stratejik hedeflere ulaşmanın sürekli bir süreç olduğunu belirtmek önemlidir: planla-uygula-kontrol et-harekete geç (bkz. PUKÖ veya Deming döngüsü). Dengeli Puan Kartı modelini kurmak ve uygulamak bu nedenle tek seferlik bir eylem değildir!

  Dengeli Puan Kartı şablonu

  Bu kullanıma hazır Balanced Scorecard şablonuyla bir kuruluşun misyonunu ve vizyonunu gerçek eyleme dönüştürmeye başlayın.

  Dengeli Puan Kartı şablonunu indirin

  Ne düşünüyorsunuz?

  Balanced Scorecard günümüzün modern organizasyonlarında uygulanabilir mi? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya daha fazla öneriniz var mı? Dengeli Sonuç Kartı uygulaması için başarı faktörleriniz nelerdir?

  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • Kaplan RS ve Norton DP (2000). Strateji Odaklı Organizasyon. Harvard Business Review Press.
 • Kaplan RS ve Norton DP (1996). Dengeli Karnesi: Stratejiyi Eyleme Dönüştürme. Harvard Business Review Press.
 • Kaplan RS ve Norton DP (1993). Dengeli Puan Kartını Çalıştırmak. Harvard Business Review, Eylül – Ekim ss2–16.
 • Kaplan RS ve Norton DP (1992). Dengeli Sonuç Kartı: performansı artıran ölçümler. Harvard Business Review, Ocak – Şubat s. 71–80.
 • Malina, MA ve Selto, FH (2001). İletişim ve Kontrol Stratejisi: Dengeli Sonuç Kartının Etkinliğine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. Yönetim Muhasebesi Araştırmaları Dergisi, Cilt. 13, p. 47.
  • Paylaş:

  Yorumunuzu bırakın