Advanced
Search
 1. Home
 2. Denetleme Nedir?

Denetleme Nedir?

 • 23 Şubat 2021
 • 0 Likes
 • 211 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, bir denetime ve denetim kavramına ilişkin pratik bir açıklama sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü finansal yönetim aracının temellerini anlayacaksınız.

Denetim nedir ve denetim nedir?

Denetim, mali ve mali olmayan belgelerin gerçekliğin ne ölçüde doğru bir şekilde açıklandığını belirlemek için bir kuruluşun defterlerinin, hesaplarının, yasal olarak gerekli kayıtların, belgelerin veya makbuzların sistematik ve bağımsız bir incelemesidir.

Denetim, yukarıda belirtilen hususlara ilişkin gerekliliklerin karşılandığından emin olmak için denetçiler tarafından yapılan inceleme veya soruşturma gibi doğrulama eylemi olarak tanımlanır. Bir denetim tüm bir kuruluş için yapılabileceği gibi, aynı zamanda belirli bir pozisyon, süreç veya alt süreç için de gerçekleştirilebilir. Denetimlerin, teftiş belgeleri, risk raporları ve performans değerlendirmeleri oluşturmak gibi çeşitli idari amaçları olabilir. Denetim ayrıca kuruluşların düzeltici eylemde bulunup bulunmadığını da kontrol eder.

Denetim kelimesi, işitme anlamına gelen Latince audire kelimesinden gelir. Orta Çağ gibi erken bir tarihte denetimler yapılıyordu. Moyer, bir denetçinin en önemli görevinin dolandırıcılığı açığa çıkarmak olduğunu öne sürdü.

Denetimin temel amacı nedir?

Denetim terimi genellikle bir finansal tablonun denetimini ifade eder. Operasyonel denetimler ve stratejik denetimler gibi diğer denetim türleri bu makalenin ilerleyen kısımlarında açıklanmaktadır. Herhangi bir denetim şekli, söz konusu denetimin hedefinin geçerli ilkelere ve ayrıca kurumsal ve yasal gerekliliklere uygun olup olmadığını belirlemek için yapılır. Yasal standartlara ve kurallara uygunluk, geleneksel olarak kuruluşların mali tablolarının incelenmesinin ana nedeni olmuştur.

Denetimler, dış paydaşlara, denetlenen bir yönün herhangi bir tutarsızlık veya çıkar çatışması içermediğine dair güvence sunar. Denetim, genellikle finansal tabloların objektif bir değerlendirmesidir ve sağlanan bilgilerin GAAP veya IFRS gibi uygulanan muhasebe çerçevesine uygun düzeyde ve uygun olup olmadığı sorusuna cevap veren bir değerlendirmeyle sonuçlanır. Bilginin güvenilirliğinin değerlendirilmesi, alacaklılar ve yatırımcılar gibi bunları kullanan taraflar için tabloların güvenilirliğini artırır. Örneğin, değerlendirme olumlu ise, kredi ve finansmanın sağlanma olasılığı artar.

İç ve dış denetimler arasındaki fark

Dış denetimler nedir?

Harici taraflarca yönetilen denetimler, bir işletmenin, birimin veya sürecin durumunu değerlendirirken olası önyargı şüphelerini azaltmak için çok yararlı olabilir. Temiz bir muhasebe sağlık raporu, genel bakış kullanıcılarına verilerin hem doğru hem de eksiksiz olduğuna dair güven verir. Dolayısıyla dış denetimler, paydaşların denetlenen işle ilgili daha iyi kararlar almasını sağlar. Dış denetçilerin iç denetçilerle karşılaştırıldığında bir başka avantajı, işteki günlük mesleki ilişkilerini etkileyeceği konusunda endişelenmek zorunda kalmadan açık ve dürüst olmalarıdır.

Dış denetçiler, şirketin kendisinin uyguladığından farklı standartları kullanır.

İç denetimler nedir?

İç denetçiler, denetimi yaptıkları şirket veya kuruluş için çalışır. Denetim raporu doğrudan yönetime veya hissedarlara sunulacaktır. Genellikle, bir dış denetçi incelemeden önce finansal tablolar ilk olarak dahili olarak denetlenir. Bunun avantajı, yönetimin ifadelerdeki eksiklikleri dış denetçiler görmeden önce belirleme ve çözme şansı bulmasıdır.

Ne tür farklı denetimler var?

Genel olarak, denetim, mevcut bir sistem, rapor veya varlıkla ilgili bir araştırmadır. Aşağıdakiler dahil olmak üzere yönetilebilecek birkaç denetim türü vardır:

1. Uyum denetimleri

Bu denetim biçimi, hem iç hem de yasal standartlara ve düzenlemelere uygun olup olmadıklarını kontrol etmek için bir kuruluşun veya departmanın politika ve prosedürlerine odaklanır. Bu denetim biçimi, düzenlemeye tabi endüstrilerde veya eğitimde kullanılır.

2. İnşaat denetimleri

İnşaat denetimi, belirli bir bina projesinin maliyetlerinin bir analizidir. Bir inşaat denetimindeki faaliyetler, müteahhitlere teklif edilen sözleşmelerin, ödenen faturaların, genel giderlerin, değişiklik emirlerinin ve işlerin zamanında tamamlanıp tamamlanmadığının analizini içerir. Bir inşaat denetiminin amacı, belirli bir projenin maliyetlerinin makul ve kabul edilebilir olduğunu göstermektir.

3. Mali denetimler

Mali denetim, bir kuruluşun mali tablolarının belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığını gösteren bir bilgi analizidir. Genellikle bu kriterler, örneğin yıllık mali tablolar için uluslararası standartlardır. Finansal tabloların önemli hatalar veya diğer yanlışlıklar içerip içermediğine dair bir değerlendirme yapmak için denetçi, mümkün olduğunca çok bilgi toplayacaktır.

4. Operasyonel denetimler

Operasyonel denetim, bir şirketin faaliyetlerinin amaçlarının, planlarının, prosedürlerinin ve sonuçlarının kapsamlı bir analizidir. Denetim, dahili olarak veya harici bir kuruluş tarafından yürütülebilir. Yani genellikle optimizasyon önerisiyle faaliyetlerin değerlendirilmesidir.

5. Vergi denetimleri

Bu durum vergi bilgilerinin ve sonuç olarak ortaya çıkan vergi ödemelerinin doğru olup olmadığını belirlemek için bir kişi veya işletme birimi tarafından sunulan vergi beyannamelerinin bir analizidir. Bu denetimler, ek bir değerlendirmenin yapılıp yapılamayacağını belirlemek için genellikle çok düşük vergi ödemelerine neden olan vergi beyannamelerini hedefler.

Denetim süreci örneği

Bu makale birkaç tür denetimden bahsetmiştir. Her denetim türü, kuruluşun ihtiyaçlarına göre uyarlanır ve farklı denetim konuları, farklı yaklaşımlar gerektirir. Fakat başarılı bir denetim için genel yaklaşım aynı kalır ve aşağıda açıklanmıştır. Bu örnek, mali tabloların denetimine dayanmaktadır.

Daniela ve Laura kız kardeşler, Amsterdam’da spor kıyafetleri satan üç mağaza zincirine sahipler. Perakende zincirleri SportsNeeds olarak adlandırılır ve bölgedeki tüm spor giyim mağazaları arasında en iyi satış performansına sahiptir. Zincir hızla büyüyor ve her iki kız kardeş de zinciri bir kez daha genişletmeyi umuyor. Yeni dükkanlar açmak aynı zamanda yeni bir yatırım turu demektir. Laura, Daniela’ya mali kayıtlarının düzenli olduğundan emin olmak istediğini ve hatalar ya da eksiklikler nedeniyle yakalanma riskini almak istemediğini söyler. Yatırımcılar arasında güven oluşturmak için bu mali kayıtların denetlenmesine ihtiyaçları var. Denetim süreci, işletme tarafından yapılan tüm beyanların ilgili defter tutma ilkelerine uygun olduğundan emin olmanın bir yoludur.

Daniela ve Laura kardeşlerin denetim süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:

Aşama 1: planlama ve tasarım

Daniela, bir muhasebe firmasıyla iletişime geçer ve denetimin gerekliliğini tartışır. Firma, denetimin kapsamı için bir plan yapabilmek için tam olarak neye ihtiyaçları olduğunu bilmek ister. Kız kardeşler, mali tabloların düzenli olduğundan emin olmak istediklerini bildirirler. Muhasebecilerin kar ve zarar tablosu ve mali tablolardaki rakamların doğru olup olmadığını kontrol etmesini istiyorlar.

Denetçiye daha sonra tüm pozisyonlara, şubelere ve yöneticilere genel bir bakış içeren zincirin eksiksiz bir açıklaması gönderilir. Denetimin stratejisini ve kapsamını belirledikten sonra muhasebe firması, kız kardeşlere denetimin stratejisini ve başlangıç ​​tarihini detaylandıran resmi bir mektup gönderir.

Aşama 2: testler

Muhasebe firması, tüm iç denetim süreçlerine, mağaza konumlarına, depolara ve defter tutma sistemine erişime sahip olduklarından emin olmak istiyor. Ayrıca tüm satış işlemlerinin nasıl kaydedildiğini ve tedarikçilerden satın alma sürecinin nasıl kurulduğunu (tedarik) bilmek istiyorlar. Ek olarak denetimi tamamlamak için nakit yönetimi sistemi ve mali kayıtlara kimin erişimi olduğu hakkında bilgiye ihtiyaç duyarlar.

3. Aşama: Analitik prosedürlerin yürütülmesi

Denetçiler geldiğinde, çalışanlar ve kız kardeşlerle görüşmeler planlamaya başlarlar. Tanıtım toplantısında SportsNeeds’in nasıl kurulduğu hakkında bilgi verildi. Artık çalışanlardan işlerini nasıl yürüttüklerini ve denetimi başlatmak için yönetim tarafından belirlenen prosedürlere uyup uymadıklarını öğrenmek istiyorlar. Denetçiler bu toplantılarda söylenenleri gözlemleyecek ve kaydedeceklerdir. Prosedürlere uyulmadığını veya en azından çok doğru olmadığını anlarlarsa, şirket kayıtları üzerinde ek bir denetim gerçekleştireceklerdir.

Daha sonra, mali tablolardaki verilerle eşleşip eşleşmediklerini görmek için satış rakamları kontrol edilir. Verilerin doğru olup olmadığını belirlemek için depolarda ve mağazalarda fiziksel bir sayım da yapılacaktır. Ayrıca tedarik faturaları incelenecek ve tüm siparişlerin alınıp alınmadığını belirleyecektir. Denetçiler, alacakların doğru olup olmadığını doğrulamak için muhtemelen müşterilerle de iletişime geçecektir.

Aşama 4: denetim raporunun tamamlanması ve oluşturulması

Toplanan tüm veriler, bir denetim raporunun oluşturulmasına bağlı olarak kontrol edilecektir. Denetim raporu tüm bulguların bir özetini içerir ve yönetime iletilir. Rapor ayrıca çözülmesi gereken sorunları da içerir.

Aşama 5: Önerileri takip etmek

Denetim sürecindeki son adım, düzeltici önlem almakla ilgilidir. Bu adım, tespit edilen sorunların zamanında çözülmesini sağlamak için atılır. Denetlenen şirketin yönetimi muhasebecilerle birlikte çalışacak ve kararlaştırılan tüm eylemler tamamlandığında iletişim kuracaktır. Bunlar yapıldığında ve başka denetim eylemlerine gerek olmadığında, Laura ve Daniela kız kardeşlerin mali tabloları doğru ve güvenilir kabul edilecektir.

Ne düşünüyorsunuz?

Bu denetim açıklamasını tanıyor musunuz? Kuruluşunuzdaki mali tablolar dahili mi yoksa harici olarak mı denetleniyor? Çalışma ortamınızdaki diğer hangi iş birimleri denetimlerle ilgileniyor? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Arens, AA, Loebbecke, JK, Elder, RJ, Beasley, MS ve Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü. (2000). Denetim: Bütünleşik bir yaklaşım (Cilt 8). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Boynton, WC, Kell, WG, Johnson, RN ve Wheeler, SW (2001). Modern denetim. J. Wiley&Sons.
 • Carmichael, DR, Willingham, JJ ve Schaller, CA (1989). Denetim kavramları ve yöntemleri. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Kok, C. (1989). Avrupa Toplulukları Sayıştayı: “Lüksemburg’daki Diğer Avrupa Mahkemesi”. Ortak Pazar Hukuku İncelemesi, 26 (3), 345-367.
  • Share:

  Leave Your Comment