Advanced
Search
 1. Home
 2. Cattell’in 16 Kişilik Faktörü Nedir?

Cattell’in 16 Kişilik Faktörü Nedir?

 • 27 Aralık 2020
 • 0 Likes
 • 328 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, Cattell 16 kişilik özellikleri teorisi/16 PF testinin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu kapsamlı kişilik teorisi hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız.

Cattell 16 Kişilik Özellikleri Teorisi veya 16 PF testi nedir?

16 pf testi, Cattell’in 16 Kişilik Faktörü veya Cattell 16 kişilik özellikleri teorisi, genellikle bir anketten oluşan bir test şeklinde bir kişinin kişiliğini belirlemek için kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Soruların doldurulmasıyla, çeşitli kişilik özellikleri belirlenir ve ardından, özelliklerin kombinasyonu kapsayıcı bir ad verilir.

Birkaç kişilik teorisine göre, insan kişiliği bir dizi geniş özellik veya eğilimden oluşur. Bu tür teorilerin kurucuları, olası her özelliği tanımlamaya çalıştılar. Psikolog Gordon Allport bunun bir örneğidir. İngilizce sözlükten kişilik özelliklerini tanımlamak için kullanılabilecek 4.500’den fazla kelime belirledi. Daha sonra Raymond Cattell bu listeyi analiz etti ve listesinden gereksiz, çift veya sıra dışı terimleri kaldırarak 171 özelliğe indirdi. Faktör analizi kullandı; Charles Spearman tarafından, birbiriyle ilişkili özellikleri belirlemek ve hangi öğelerin en etkili veya önemli olduğunu görmek için geliştirildi. Bu teknik sayesinde en önemli 16 kişilik faktörünün bir listesini oluşturabildi.

Cattell’e göre kişilik özellikleri bir süreklilik üzerinde var. Yani her insan bu 16 özelliğin her birine belli bir dereceye kadar sahiptir ama bazıları diğerlerinden daha uygulanabilirdir. Örneğin, bazı insanların zengin bir hayal gücüne sahip olduğu yerlerde, diğerleri çok pratik ve gerçekçi olabilir.

Raymond Cattell, 1949’da Cattell’in 16 Kişilik Faktörü ve 16 PF testi olarak da bilinen 16 kişilik faktörünü yayınladı.

Faktor analizi

Pearson tarafından 1901’de tanıtılan ve kurulan ve 1904’te Spearman tarafından daha da geliştirilen faktör analizi, değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamak için bir yöntemdir. Bu tür analizler günümüzde hala sıklıkla kullanılmaktadır. Büyük veri kümeleri ve grupları, denklemdeki bir faktörle değiştirilebilir ve gösterilebilir. Bu durumda kişilik özelliklerinin kümeleri ve grupları birkaç tanımlamaya indirgendiği için, bu kümeleri temsil eden tanımlar yavaş yavaş şekillenmeye ve doğru bir tanımlama haline gelmeye başlar. Bu sürecin ilk aşamalarında, muhtemelen doğru sonuçları belirlemek için gereken çok sayıda manuel hesaplama nedeniyle, yöntem pek kullanılmamıştı. Daha sonra süreci basitleştirmeye ve dolayısıyla yöntemin popülaritesine katkıda bulunan matematiksel bir temel geliştirilecektir.

Günümüzde süper bilgisayarların kullanımı, faktör analizini 1990’larda olduğundan çok daha kolay hale getiriyor. Sadece kendini işine adamış araştırmacılar kesin sonuçlar elde edebildi. Bir faktör analizi yapılırken, en önemli faktör, tek bir alana ait olan değişkenlerin seçimidir. Tek bir kişilik özelliğinin kullanılması en yüksek doğruluğu sağlar ama ne kadar çok temsili özellikler eklenirse, kişilik özelliğinin tanımı o kadar doğru olur. Değişkenler açısından, sözlükteki çeşitli kişilik özellikleri, çeşitli alanlar altında 50’den fazla değişkenin kullanılması olası değildir.
Goldberg ve Digman tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu tür karakter tanımları için standart örneklem büyüklüğü 500 ila 1.000 katılımcı arasındadır. Cattell, verilerin çoğunu meslektaşlarının değerlendirmelerinden topladı. Q-verileri olarak da bilinen öz değerlendirme anketleri, katılımcılarından kendi davranışlarını değerlendirmelerini isteyerek veri topladı. Bu verileri toplamanın diğer yöntemi, katılımcıların belirli bir kişilik özelliğinin gözlemlendiğinin ve kaydedildiğinin farkında olmadığı bir durum yaratmaktı.

Bilgideki muazzam azalma nedeniyle, Cattell 16 kişilik özellikleri teorisi ergenler, yetişkinler ve çocuklar gibi çeşitli yaş gruplarını temsil ediyordu. Teori ayrıca Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere çeşitli ülkeleri temsil ediyordu.

16 PF test faktörü

Aşağıdaki özellikler, Cattell 16 kişilik özellikleri teorisinin/16 PF testinin geniş kişilik alanlarını temsil etmektedir. Birçok insanda çeşitli kişilik özellikleri grupları ortaya çıkar. Örneğin, sosyal ilişkiye yüksek oranda ihtiyaç duyan insanlar daha konuşkan ve daha açık olma eğilimindedir. Fakat bunlar her zaman belirli bir kişide birlikte gerçekleşmez. Kişilik karmaşıktır ve her birey bu farklı özelliklere uygun davranışlar sergileyebilir. Dahası, davranış kişisel ve durumsal değişkenler arasındaki bir etkileşimdir. Bir kişinin içinde bulunduğu durum büyük bir rol oynar. Cattell 16 kişilik özellikleri teorisi aşağıdaki kişilik özelliklerini tanımlar:

Duygusal etkileşim

Başkalarıyla yakın ilişkiler geliştirme arzusu: giden ve saklı

Duygusal stabilite

İnsanlar hayatın getirdiklerine veya hayatta olanlara ne kadar sakin tepki verir: sakin ve stresli

Canlılık

Bir kişi kendini ne kadar özgür ve spontane ifade eder: spontane ve ölçülü

Sosyal açıdan güvenli

Bir kişinin sosyal durumlarda kendini ne kadar rahat hissettiği: çekingen ve utangaç

Dikkat

Birinin başkalarının niyetleri ve motivasyonları konusunda ne ölçüde ihtiyatlı olduğu: şüpheli ve güvenme

Açıklık

Bir kişinin kişisel bilgileri kendisine ne kadar saklamak istediği: sağduyulu ve açıklık

Değişime açıklık

Bir kişinin yeni durumlardan ve deneyimlerden ne kadar keyif aldığı: Esnek ve tanıdık olanla bağlantılı

Mükemmelliyetcilik

Birinin işleri şansa bırakmak yerine yapıya güvenme ihtiyacı: kontrollü veya disiplinsiz

Muhakeme yeteneği

Bir kişinin sayısal ve sözlü problemleri ve bağlantıları belirleyip çözebilme derecesi: soyut ve somut

Hakimiyet

Başkaları üzerinde nüfuz ve kontrol sahibi olma eğilimi: güçlü ve itaatkâr

Kural farkında

Bir kişinin kurallara ne ölçüde değer verdiği: uymak ve uymamak

Duyarlılık

Başkalarının duygu ve hislerinin bir kişiyi ne ölçüde etkilediği: hassas ve sert

Soyutluk

Birinin somut gözlemler yerine soyut gözlemlere verdiği dikkat: yaratıcıya karşı pratik

Belirsizlik

Kişinin özeleştiri eğilimi: özeleştiriye karşı kendine güvenen

Bağımsızlık

Bir kişinin kendi yargılarına ve kapasitelerine ne ölçüde güvendiği ve yalnız çalışmayı seçtiği: kendine güvenen ve bağımlı

Gerginlik

Bir kişinin farklı durumlardan ne ölçüde hayal kırıklığına uğrayabileceği: sabırsız ve rahat

Basitlik uğruna, özellikler beş küresel faktöre indirgenebilir: Dışadönüklük, kaygı, dayanıklılık, bağımsızlık ve özdenetim.

Cattell’in Uygulanan 16 Kişilik Faktörü

Cattell ve onun 16FP teorisinin bilimsel geçmişi nedeniyle, bu çok çeşitli bağlamlarda kullanılmaktadır. Test çeşitli endüstriyel, organizasyonel, araştırma, eğitim ve tıbbi ortamlarda alınır ve kullanılır. Ek olarak (şirket) psikologları bunu şu amaçlarla kullanır:

 • Kariyer danışmanlığı sırasında bilgi verin
 • Personel seçiminde yardımcı olun: terfi, koçluk ve kariyer gelişimi
 • Ek klinik teşhisler, prognoz ve tedavi planları belirleyin
 • Bir evliliğin uyumluluğunu ve memnuniyetini öngören kişilik faktörlerini tanımlayın
 • Öğrencilerde ve yetişkinlerde akademik, duygusal ve sosyal sorunları belirlemede yardım sağlayın

Ne düşünüyorsunuz?

Cattell’in 16 kişilik faktörünün açıklamasına aşina mısınız? Kendinizde veya başkalarında belirli özellikleri tanıyor musunuz? Daha eksiksiz bir öz-imaj yaratmak için bu bilgiyi ne ölçüde kullanabileceğinizi düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Cattell, RB, Eber, HW ve Tatsuoka, MM (1970). On altı kişilik faktörü anketi için el kitabı (16 PF): Klinik, eğitimsel, endüstriyel ve araştırma psikolojisinde, testin tüm biçimleriyle kullanım için. Kişilik ve Yetenek Testi Enstitüsü.
 • Cattell, RB ve Chevrier, JM (1994). 16 PF Beşinci Baskı. Institute for Personality and Ability Testing Incorporated.
 • Matthews, G., Deary, IJ ve Whiteman, MC (2003). Kişisel özellikler. Cambridge University Press.
  • Share:

  Leave Your Comment