Advanced
Search
 1. Home
 2. Çalışan Yönetimi Nedir?

Çalışan Yönetimi Nedir?

 • 30 Aralık 2020
 • 0 Likes
 • 281 Views
 • 0 Comments

Bu makale Personel Yönetimi kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra İnsan Kaynakları Yönetimi’nin bu alt kategorisinin temellerini anlayacaksınız.

Personel Yönetimi nedir?

Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetiminin bir unsurudur ve öncelikle çalışanları işe almaya ve geliştirmeye odaklanır. Personel yönetiminin görevi, işgücünü elde etmeyi, kullanmayı ve sürdürmeyi içeren işgücünü yönetmek olarak da görülebilir.

Çalışanlar, kuruluşlardaki en değerli kaynaklardan biridir çünkü çalışanlar şirketin büyümesini teşvik eder. Çalışanların beceri ve yetenekleri, kuruluşun sektörde rekabetçi bir konum geliştirmesine ve elde etmesine yardımcı olur. Bu yüzden en iyi çalışanları çekmek, işe almak ve sürdürmek İnsan Kaynakları Yönetiminin çok önemli bir unsurudur.

Personel Yönetimi ayrıca çalışanları desteklemekle ilgilenir. Bu doğrudur çünkü personel yönetiminin amacı, çalışanların organizasyon için çalışmaktan memnun olmalarını sağlamaktır. Daha spesifik olarak, çalışanların kuruluşların ortak hedefine ulaşmaya yönlendirilmesinden sorumludur. Bu yüzden organizasyonel kilometre taşlarına ulaşmak için her çalışanı tam potansiyeline ulaşmaya teşvik etmek önemlidir. Sonuç olarak personel yönetiminin amacı, firmadaki çalışanlar arasındaki ilişkileri canlandırırken, şirketin insan kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaktır.

Personel Yönetiminin İşlevleri

Çalışanları işe almak ve geliştirmek için, personel yönetiminin bir işlevi, şirketlerin iç yetenekleri ile çalışanların istenen değerleri arasındaki boşluğu belirlemektir. Personel yönetimi bu yüzden, çalışanlara sağlanan faydalar, eğitim, ücretlendirme ve diğer personel hizmetlerine olan ihtiyacı belirlemeyi içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli insan kaynakları yönetimi faaliyetleri arasındaki koordinasyondan sorumludur.

Personel yöneticileri, personel için eşit fırsatların ortaya çıkmasını sağlamak için genellikle danışman ve politika yazarları olarak hareket eder. Personel yönetiminin diğer bir işlevi, gerekli çalışan verilerini içeren bir çalışan veritabanı oluşturmak ve sürdürmektir. Çalışan sigortalarının, emeklilik maaşlarının ve ücret paketlerinin korunmasını içerir. Bir sonraki işlev, yasalar ve toplu iş sözleşmeleriyle ilgili olarak değişen dış ortamın izlenmesine proaktif olarak katılmaktır. Bunun yanında aşağıdaki operasyonel fonksiyonlarla ilgilenir.

 • Tedarik fonksiyonu
 • Geliştirme işlevi
 • Tazminat işlevi
 • Bakım işlevi
 • Entegrasyon işlevi
 • 1. Tedarik işlevi

  Bu işlev, çalışan veritabanının oluşturulması, bakımı ve geliştirilmesi ile ilgilidir. Daha önce açıklandığı gibi, ilk adım doğru kişileri ve aynı zamanda doğru sayıları işe almaktır. Bu yüzden personel yönetiminin önemli bir parçası, belirli bir pozisyonu yerine getirmek için gereken beceri ve yeteneklerin karışımını belirlemektir. Bu durum iş için görev ve sorumlulukların tanımlanmasının yanı sıra potansiyel çalışanın istenen özellik kombinasyonunun belirlenmesini de içerir.

  Bir sonraki adım, nitelikli ve yetkin çalışanları seçmektir. Bu işlem genellikle mülakatlar yapılarak gerçekleştirilir ancak bazı senaryolarda belirli testler veya bir iş simülasyonu yapılması gerekir. Personel yönetimi için önemlidir çünkü bu testler, potansiyel çalışanın organizasyondaki açık pozisyonu yerine getirmek için gerekli becerilere ve yeteneklere sahip olup olmadığını doğrulayabilir.

  Doğru kişi seçildiğinde, yeni çalışan sıklıkla bir başlangıç ​​aşamasından geçmek zorundadır. Bu aşamada çalışan, çalışma ortamına, şirketin politikalarına, insanlara ve yeni çalışma şekline aşina olur.

  2. Geliştirme işlevi

  Bu işlev, çalışanların niteliklerini geliştirmelerine yardımcı olmakla ilgilidir. Amaç, operasyonel verimliliği ve etkinliği artırmak için çalışanları eğitmek için doğru ortamı bulmaktır. Bu yüzden Personel Yönetimi, organizasyonun her seviyesindeki çalışanlar için eğitim programlarının oluşturulması ve koordinasyonundan sorumludur. Bu işlev ayrıca çalışanların potansiyelinin değerlendirilmesini içerir.

  Potansiyel belirlendikten sonra, Personel Yönetiminin geliştirme işlevi, kişisel eğitim ihtiyaçları için olasılıkları belirlemelidir. Organizasyonel hedeflere ulaşmak için çalışanın gelişimini artıracak işin yanında kurslara katılmayı içerebilir. Ayrıca personel planlaması ayrıca bireysel çalışanların kariyer planlamasını da değerlendirir. Amaç, eğitim vererek çalışanın kariyer hedefine ulaşmasına yardımcı olmak ve aynı zamanda bu çalışanın organizasyondan ayrılmak istediği tavsiyelerde bulunmaktır.

  3. Tazminat işlevi

  Bu bölüm, işe alınan çalışanlar için adil tazminat sağlamaktan öncelikli olarak sorumludur. Ücret paketi, çalışanın kuruma kattığı katkı ile uyumlu olmalıdır. Bu yüzden iş tanımlarını ve ücretler ve ücret politikaları ile ilişkiyi analiz etmeyi içeren ücret sınıflandırmalarını araştırmaktan sorumludur. Bu yüzden Personel Yönetimi, önceden tasarlanmış ücret paketlerinin çalışanların üretkenliği üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini içeren uygun bir ücret paketinin oluşturulmasıyla da ilgilenir. Bu önemlidir çünkü ücret paketi, çalışanın örgütsel hedeflere ulaşma motivasyonu ile ilişkilidir. Bu ayrıca Frederick Herzberg’in İki Faktör Teorisi’nde açıklanmıştır.

  4. Bakım işlevi

  Bakım işlevi, mevcut çalışma şart ve koşullarını sürekli olarak değerlendirir ve iyileştirir. Sorumluluğunun çalışma koşullarını sağlık ve güvenlik açısından değerlendirmek olduğu anlamına gelir. Personel Yönetimi bu yüzden güvenli bir işyeri sağlamaktan sorumludur. Görev, çalışanlara konaklama, ulaşım hizmeti, eğitim ve doğum izni ve sosyal haklar sağlamakla sınırlı olmamak üzere genişler.

  5. Entegrasyon işlevi

  Bu işlevin birincil amacı, çalışanın kuruluş tarafından yapılan hüküm ve koşulları kabul ettiğinden emin olmaktır. Örneğin, ücretlerin veya çalışma saatlerinin karşılıklı olarak kabul görmesi İnsan kaynakları için bir zorluk olmaya devam etmektedir. Sonuç olarak örgütlerde çalışanları temsil etmek için çalışanlar tarafından sendikalar kurulur. Bu sendikalar, çalışan ve işletme arasında uyumlu bir anlaşma yapmaya çalışır. Personel yönetimi, daha hızlı büyüme ve daha yüksek üretkenlik sağladığı için ortak anlaşmalara ulaşmaya büyük değer verir.

  Personel Yönetiminin Faydaları

  Rekabet gücü

  Personel yönetimi, işletmenin rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Çalışanların pozisyonda veya sektörde gerekli becerileri geliştirmelerine yardımcı olacak doğru eğitim karışımını oluşturmakla ilgilendiğinden, işletme rekabetçi kalır. Günümüzde birçok kuruluş, çalışanların makaleleri okuyabileceği veya mesleki becerilerini geliştirmeye yardımcı olan etkileşimli öğrenim programlarını takip edebilecekleri dahili online kitaplıklara erişim sunmaktadır. Personel Yönetimi etkin bir şekilde yapıldığında, organizasyon çalışanları sektör hakkında yeni bilgiler edinir ve eş zamanlı olarak şirketin değişimle başa çıkma becerisini geliştirir.

  İşçi tutma

  Personel Yönetimi etkin bir şekilde yapıldığında, çalışan elde tutma oranını artırır ve böylece firma için daha düşük maliyetlerle sonuçlanır. Personel Yönetimi, her çalışanın kariyeri ile ilgilenir ve temel hedef, ücret paketi ve gelişim planları açısından ortak memnuniyet sağlamaktır. Organizasyon, rekabetçi ücretler ve diğer faydalar sunmak için yeterli kaynağa sahip olduğunda, çalışanları çekecektir ama firmanın ücret paketini çalışanla sürekli olarak değerlendirmesi de önemlidir. Bu şekilde çalışanlar memnun kalacak ve kendilerini değerli hissedecek ve bu da çalışanın elde tutulmasını artıracaktır.

  Takım çalışması

  Personel Yönetiminin bir diğer işlevi de ekip çalışmasını ve çalışan bağlılığını geliştirdiği için çalışanlar arasındaki ilişkileri geliştirmektir. Çalışanlar birbirleriyle daha kolay iletişim kurar ve bu da organizasyonel hedeflere ulaşma isteğini artırır. Aynı zamanda, organizasyondaki insanlar diğer iş pozisyonları hakkında bilgi edinir ve diğer pozisyonları ve işleri daha iyi anlamalarına dayanarak bu pozisyonlara saygı duyar. Sonuç olarak bu, çalışanların daha iyi ekip çalışmasını teşvik eden operasyonel faaliyetler hakkındaki bilgilerini ve anlayışlarını geliştirir.

  Personel Yönetiminin önemi

  Personele harcanan para miktarı gerçekte şirketlerin büyüklüğüne bağlıdır. İnsan faktörünü işine etkin bir şekilde entegre eden şirketlerin, çalışanlarının artan üretkenliği nedeniyle güçlü bir rekabet konumu ve daha yüksek ciro elde ettikleri gösterilmiştir. Bir şirket, en iyi potansiyel çalışanları işe almak için gerekli becerilere ve kaynaklara sahipse ve çalışanlarının becerilerini etkin bir şekilde geliştirebiliyorsa, bu entelektüel bir kaynaktır. Bu kaynağı sürekli iyileştirmek, organizasyonel hedeflere ulaşılmasına yardımcı olacaktır. Personel Yönetimi ayrıca, muhtemelen çalışanları için ücretler ve sosyal haklar açısından eşit ve rekabetçi fırsatlar sağlamayı da içerebilecek şirketin temel yetkinliklerinin belirlenmesine yardımcı olur. Bu durum şirketin en iyi çalışanları cezbetme pozisyonunu iyileştirecektir. Personel Yönetimine harcanabilecek para miktarının belirlenmesi bu yüzden önemlidir. Personel Yönetiminin entegrasyonu, sonunda maliyetlerden tasarruf edecek ve daha bağlı bir şirket ile sonuçlanacaktır.

  Ne düşünüyorsunuz?

  Personel Yönetimi’nin açıklamasını tanıyor musunuz? Personel Yönetimi ile aktif olarak meşgul müsünüz veya bir Personel Yönetimi kursunu takip ediyor musunuz? Paylaşmak istediğiniz herhangi bir ipucu veya eklemeniz var mı?

  Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

  Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

  Kaynakça

 • Armstrong, M. ve Lorentzen, JF (1988). Personel yönetimi uygulaması el kitabı. Londra: Kogan Sayfası
 • Aswathappa, KEMAL (2005). İnsan kaynakları ve personel yönetimi. Tata McGraw-Hill Eğitimi.
 • Cole, GA (2002). Personel ve insan kaynakları yönetimi. Cengage Learning EMEA.
 • Mathis, RL ve Jackson, JH (1991). Personel/insan kaynakları yönetimi. St. Paul, MN: Batı Yayıncılık Şirketi.
 • Werther Jr, WB ve Davis, K. (1985). Personel yönetimi ve insan kaynakları.
 • Werther, WB ve Davis, K. (1993). İnsan kaynakları ve personel yönetimi.
  • Share:

  Leave Your Comment