BT Yönetimi Sınıfları ve Kursları

Temel Bilgiler

BT yönetimi kursları, BT yönetimi veya işletme yönetimi lisans ve yüksek lisans programlarının bir parçası olarak çok sayıda üniversite ve teknoloji okulunda bulunabilir. BT yönetimi konsantrasyonuna sahip bazı İşletme Yüksek Lisans programları hem kampüste hem de çevrimiçi formatlarda sunulabilir. Hem lisans hem de lisansüstü düzeydeki bazı dersler bilgisayar laboratuarlarında uygulamalı uygulamayı içerir. Günümüzde pek çok kuruluş ve şirket bilgisayar bilgi sistemleri ve elektronik veri tabanları kullandığından, BT yönetim programlarından mezun olanlar birçok farklı sektörde iş bulabilirler.

BT yönetimini incelerken karşılaşacağınız bazı temel kavramlar:

  • Ağ ilkeleri
  • Veritabanı geliştirme
  • Standart BT yazılımı
  • İşle ilgili temel bilgiler
  • Elektronik Ticaret
  • Organizasyon ve planlama becerileri

Ortak Derslerin Listesi

BT Yönetimi Kursu

BT yönetimi kursu, öğrencilerin farklı BT işlevlerini yönetmek için kullanılan kavramları, teknikleri ve araçları daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bir BT yönetim sınıfına kayıtlı bireyler veri ambarları, elektronik ticaret, İnternet ve yüksek hızlı veri ağları hakkında bilgi sahibi olurlar. Öğrenciler, birçok kuruluşun BT altyapılarında kullandığı veritabanlarını ve çevrimiçi anketleri nasıl oluşturacaklarını öğrenirler. Ayrıca, bilgisayarların geleneksel programlama dillerini kullanmadan işlevleri gerçekleştirmelerini sağlayan çeşitli üst düzey yazılım araçlarıyla da çalışırlar.

İş Bilgisayarı Uygulamaları Kursu

Bir iş bilgisayarı uygulamaları kursu, öğrencileri iş ortamlarında BT sistemleriyle çalışmaya hazırlar. Öğrenciler, birçok işletme tarafından kullanılan bilgisayar donanımı ve Excel veya Visual Basic gibi yazılım uygulamalarıyla nasıl çalışacaklarını öğrenirler. Ders veritabanları, gelişmiş elektronik tablo geliştirme ve fonksiyonları, değişkenleri ve kontrol yapılarını içeren temel bilgisayar programlamasını tartışır.

Bilişim ve İş Sistemleri Kursu

Bu dersi alan öğrenciler işletmedeki bilgi sistemleri ve teknolojisinin temellerini öğrenirler. Ders stratejik bilgi sistemleri, modern iş süreç modelleri, proje yönetimi becerileri, bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri ve işletme fonksiyon entegrasyonlarını tartışır. Öğrenciler ayrıca Excel, Visual Basic, Access ve diğer iş yazılımlarını kullanarak envanter kontrolü, elektronik ticaret, tahmin, proje yönetimi ve üretim ve taşımayı nasıl ele alacaklarını öğrenirler.

Proje Yönetimi Kursu

Bir proje yönetimi kursu, öğrencilere bilgi teknolojisi tekniklerini kullanarak projeleri yönetme konusunda bilgi ve beceri kazandırır. Öğrenciler, ürün veya yazılım sistemlerini planlama, organize etme, yönetme, kontrol etme ve yönetme becerilerini geliştirmeyi öğrenirler. Ders, proje yöneticilerinin proje hatalarını tanıma ve hızlı çözümler sağlama gibi çeşitli zorluklarla başa çıkmalarını sağlayan kalite güvence tekniklerini tartışır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir