Advanced
Search
 1. Home
 2. Borç Oranı Analizi Nedir?

Borç Oranı Analizi Nedir?

 • 7 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 386 Views
 • 0 Comments

Bu makale Borç Analizi ile ilgili bir açıklama sağlar. Okuduktan sonra bir şirketin finansmanının hangi kısmının borçtan oluştuğunu gösteren bu finansal yönetim aracı hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaksınız.

Borç Oranı Analizi Nedir?

Borç Oranı Analizi, bir şirketin toplam borcu ile varlıkları arasındaki ilişkinin bir ifadesi olarak tanımlanır. Bir şirketin borçlarını ödeyebilme kabiliyetinin ölçüsüdür. Bir şirketin finansmanının ne kadarının borçlardan oluştuğunu gösterir. Bu durum şirketin uzun vadeli ödeme gücünü kontrol etmenin iyi bir yoludur. Genelde daha düşük bir oran daha iyidir.

Borç oranı

Borç oranı, bir şirketin kaldıraç büyüklüğünü ölçen bir finansal orandır. Borç oranı, toplam borç ile toplam varlıklar arasındaki oran olarak tanımlanır ve ondalık veya yüzde olarak ifade edilir. Borçla finanse edilen bir şirketin varlıklarının bir parçası olarak yorumlanabilir.

1’den büyük bir oran, varlıkların büyük bir kısmının borçlarla finanse edildiğini gösterir. Şirketin varlıklardan daha fazla borcu olduğunu da söyleyebilirsin. Yüksek bir oran, faizin aniden yükselmesi durumunda bir şirketin kredilerini temerrüde düşebileceğini gösterir. 1’den düşük bir oran, bir şirketin varlıklarının daha büyük bir kısmının öz sermaye ile finanse edildiği anlamına gelir.

Analiz

Borç oranı, toplam borçları toplam varlıkların yüzdesi olarak hesapladığı için ondalık olarak gösterilir. Birçok ödeme gücü oranında olduğu gibi, daha düşük bir oran, daha yüksek olana göre daha iyidir.

Çoğu durumda, daha düşük bir borç oranı, uzun ömür potansiyeline sahip daha istikrarlı bir şirket anlamına gelir çünkü daha düşük bir orana sahip bir şirketin aynı zamanda daha az toplam borcu vardır. Bununla birlikte her sektör, 0,5 iyi bir oran olmakla birlikte, borçlar için kendi kriterlerini kullanır.

0,5’lik bir borç seviyesi genellikle düşük risk olarak kabul edilir. Bu durum şirketin borçlarının iki katı varlığa sahip olduğu anlamına gelir. Başka bir deyişle, bu şirketin yükümlülükleri toplam varlıklarının yalnızca yüzde 50’sidir. Temel olarak, şirketin varlıklarının yarısına yalnızca alacaklılar sahip olurken, geri kalanı şirketin hissedarlarına aittir.

1 oranı, toplam borçların toplam varlıklara eşit olduğu anlamına gelir. Diğer bir deyişle, şirketin yükümlülüklerini ödeyebilmek için tüm varlıklarını satması gerekecektir. Bu yüzden oldukça kaldıraçlı bir şirkettir. Varlıklar satıldıktan sonra faaliyete geçemez.

Borç oranı temel bir ödeme gücü oranıdır, çünkü alacaklılar her zaman geri ödeme alma konusunda endişelidirler. Şirketler daha fazla borç aldıklarında oranları yükseliyor. Alacaklılar artık onlara borç vermek istemeyecekler. Daha yüksek borç oranlarına sahip işletmeler, faaliyetlerini büyütmek için öz sermaye finansmanı arayışında daha iyidir.

Neden bir Borç Oranı Analizi kullanmalısınız?

Borç oranı, bir şirketin toplam yükümlülüklerini toplam varlıkların yüzdesi olarak ölçen bir ödeme gücü oranıdır. Temel olarak borç oranı, bir işletmenin borçlarını kendi varlıkları ile ödeme yeteneğini gösterir. Başka bir deyişle, şirketin tüm yükümlülüklerini ödemek için varlıklarının ne kadarını satması gerektiğini gösterir.

Bu oran bir şirketin kaldıraç oranını ölçer. Varlıklara kıyasla yüksek düzeyde yükümlülükleri olan işletmeler, yüksek kaldıraçlı olarak kabul edilir, bu da yatırımcılar için daha yüksek bir risk anlamına gelir.

Yatırımcıların ve alacaklıların, şirketin toplam borcunun yanı sıra, şirketin borçlarını gelecekteki belirsiz ekonomik zamanlarda ödeme kabiliyetini de analiz etmelerine yardımcı olur.

Borç Oranı Analizine Başlarken

Borç Analizi yapmanıza yardımcı olmak için, aşağıda iki örnek verdik.

Borç Oranı Analizi Örneği

Örnek 1:

Borç oranının nasıl hesaplanacağını açıklayan bir Borç Oranı Analizi

BCD şirketi birkaç yıl önce kuruldu. İlk başta şirket, operasyonel maliyetleri karşılamaya yetecek ciro elde etmekte bazı zorluklarla karşılaştı. İki yıl sonra, BCD adımını attı ve önemli satış hacimleri ile sonuçlandı. Sonuç olarak BCD’nin sahipleri, büyümesinin maliyetlerini karşılamak için bir kredi almak zorunda kaldı. BCD aşağıdaki rakamları belirledi:

Yukarıda açıklanan girdiye göre, BCD’nin borç oranı yüzde 24’tür. Borç oranının yüzde 40’tan az olması sağlıklı kabul ediliyor, yani şirketin iyi durumda olduğu anlamına geliyor.

Yüzde 24’lük bir borç oranı, güçlü bir mali durum olarak bile kabul edilebilir. Fakat bir şirketin toplam öz sermayesinin bir şirketin öz sermayesinin toplam tutarı olduğunu hesaba katmanız gerekir. Bu durum gelecekte finansal getiri sağlaması beklenen ekonomik değeri olan her şeyi içerir. Toplam borç, tüm yükümlülüklerden oluşur. Bu yüzden tüm kısa vadeli ve uzun vadeli borçları içerir. Yukarıdaki örnekteki kısa vadeli notlar, on iki aylık bir süre içinde ödenmesi gereken herhangi bir yükümlülüğü ifade eder.

Örnek 2:

Borç oranının basit bir hesaplamasını içeren bir Borç Oranı Analizi

Borç oranı formülü
Borç oranı=toplam borç/toplam varlıklar

Borç oranı hesaplaması: Borç oranının basit bir hesaplanması, bu formülün basitliğini perspektif haline getirecektir.

Bir işletmenin 10.000 $ değerinde toplam varlığı ve 8.000 $ toplam borcu olduğunu varsayalım. Borç oranı=8.000/10.000=0.8
Bu durum her bir dolar değerindeki varlık için şirketin 0,8 dolar değerinde borcu olduğu ve mali açıdan sağlıklı olduğu anlamına gelir.

Borç oranı örneği

Rick genel bir muhasebeci. Her gün 9’dan 5’e kadar ofiste çalışıyor. Rick parasını saatler süren çalışma, analiz ve kendini adamayla kazanıyor. Muhasebe ilkeleri hem iş hayatında hem de kişisel yaşamında Rick için faydalıdır.

Rick, borç oranları ve ipotek gibi şeyleri karşılaştırmada çok iyidir. Bilgisini kendi ev finansmanına uygulamayı planlıyor. Yaptığı borç oranı analizi aşağıda gösterilmiştir:

Rick’in 10.000 dolarlık varlığı ve 100.000 dolarlık toplam borcu var.
Borç oranı=100.000 $/10.000 $=10

Bu durum Rick’in her bir dolarlık varlık için 10 dolarlık borcu olduğu anlamına gelir.

Ne düşünüyorsunuz?

Borç Oranı Analizi ile ilgili açıklamayı hatırlıyor musunuz veya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu analizin hangi senaryolarda etkili olacağını düşünüyorsunuz? Bu teorinin pratik uygulamasına katkıda bulunan başarı faktörlerinin neler olduğuna inanıyorsunuz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Barba, A. ve Pivetti, M. (2008). Artan hanehalkı borcu: Sebepleri ve makroekonomik etkileri – uzun dönemli bir analiz. Cambridge Ekonomi Dergisi, 33 (1), 113-137.
 • Dornbusch, R. (1993). İstikrar, borç ve reform: gelişmekte olan ülkeler için politika analizi (s. 83). New York: Biçerdöver Wheatsheaf.
 • Eaton, J. ve Gersovitz, M. (1981). Reddedilme potansiyeli olan borç: Teorik ve ampirik analiz. Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 48 (2), 289-309.
 • Feder, G. ve Just, RE (1977). Logit analizi uygulayarak borç ödeme kapasitesi çalışması. Kalkınma Ekonomisi Dergisi, 4 (1), 25-38.
 • Hart, O. ve Moore, J. (1994). Borç ve kıdem: Zorlu taleplerin yönetimin kısıtlanmasındaki rolünün bir analizi (No. w4886). Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu.
 • Johnson, SA (1997). Kurumsal borç sahipliği yapısının belirleyicilerinin ampirik bir analizi. Finansal ve Kantitatif Analiz Dergisi, 32 (1), 47-69.
 • Moyer, SG (2004). Sıkıntılı borç analizi: Spekülatif yatırımcılar için stratejiler. J. Ross Publishing.
 • Phillips, GM (1995). Artan borç ve endüstri ürünü, ampirik bir analizi pazarlar. Finansal Ekonomi Dergisi, 37 (2), 189-238.
 • Stulz, R. ve Johnson, H. (1985). Teminatlı borcun analizi. Finansal Ekonomi Dergisi, 14 (4), 501-521.
  • Share:

  Leave Your Comment