Advanced
Search
  1. Home
  2. Problem Çözme

Bu makale DMAIC Sürecini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü Altı Sigma ve problem çözme aracının temellerini anlayacaksınız. DMAIC Süreci nedir? DMAIC Süreci, iş süreçlerini iyileştirmek, optimize etmek ve stabilize etmek için kullanılabilen bir problem çözme aracıdır. Bu döngüsel problem çöz...

Categories: 

Bu yazı, Edward the Bono tarafından geliştirilen yanal düşüncenin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu kullanışlı problem çözme yönteminin ve yaratıcılık aracının temellerini anlayacaksınız. Bir kez aldığınızda kullanımı kolaydır ve sonuç gerçek bir paradigma değişimi olabilir. Yana...

Categories: 

Bu yazı, Tim Hurson tarafından geliştirilen ve Thinkx olarak da bilinen Üretken Düşünme Modeli'ni açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü problem çözme aracının temellerini anlayacaksınız. Üretken Düşünme Modeli nedir? Herkes yaratıcı ve üretken düşünmeyi öğrenebilir ve bunu uygulamaya koyabilir....

Categories: 

Bu makale size Sebep ve Etki Analizinin pratik bir açıklamasını sunmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü problem analizi aracının temellerini anlayacaksınız. Sebep ve Etki Analizi nedir? Her organizasyonun büyük ve küçük kendi sorunları vardır. Bir organizasyon içindeki bir sorun, ya büyüme şansı ya da baş...

Categories: 

Bu yazı, karşılıklı ilişki diyagramı kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü problem çözme yönteminin temellerini anlayacaksınız. Bir ilişki diyagramı nedir? Bir ilişki diyagramı, faktörler, süreçler, alanlar veya diğer yönler arasındaki çeşitli ilişkileri göstermek için kullanılan...

Categories: 

Bu makale A3 Lean şablonunu açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü problem çözme aracının temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: A3 Yalın şablonu. A3 Yalın şablonu nedir? Çoğu kuruluş sorunları çözme konusunda mükemmel bir yeteneğe sahiptir. Bununla birlikte yapılandırılmış...

Categories: 

Bu makale Mathieu Weggeman'ın ESH çerçevesini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü problem çözme aracının temellerini anlayacaksınız. ESH çerçevesi nedir? Değişme kabiliyetine sahip meslek örgütlerinde, doğru bilgi doğru yerde bulunur, böylelikle organizasyonun her seviyesinde doğru karar verilebilir...

Categories: 

Bu yazı, Kavramsal Model olarak da adlandırılan Kavramsal Çerçeveyi açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü problem çözme ve analitik aracın temellerini anlayacaksınız. Kavramsal Çerçeve nedir? Kavramsal çerçeve, finansal bağlamda neden ve sonuç arasındaki beklenen ilişkiyi göstermeye yardımcı olan görsel bir...

Categories: 

Bu makale 8D Raporunu açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü problem çözme aracının temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: 8D Rapor şablonu. 8D Raporu nedir? 8D Raporu veya 8d düzeltici eylem raporu, ürün ve süreç iyileştirme için bir problem çözme yaklaşımıdır. Ayrıca tekrarlayan sorun...

Categories: 

Bu yazı, Değer Akışı Eşleme'yi açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü problem çözme ve sürekli iyileştirme aracının temellerini anlayacaksınız. Değer Akışı Haritalama nedir? Değer Akışı Haritalamasında iş süreçleri analiz edilir ve tanımlanır. Bir ürün veya hizmet yaratan faaliyetlerin sır...

Categories: