Üstün Zeka Belirtilerinin Ortaya Çıkış Zamanı

Zeki çocuklar doğumdan itibaren mi böyle davranışlar sergilerler? Üstün zekâlı çocukların bebekliklerinden beri gösterdikleri, gülme eylemine yatkınlık gibi bazı belirtiler vardır. Hareketli bir bebek olurlar, ama hiperaktif değildirler! Konuşmaya başladıktan hemen sonra kendiliğinden okuma-yazma öğrenirler. Bu durumdan ailelerinin çoğu kez haberi bile olmaz. Bu çocukların bir bölümü rakamları, basit işlemleri yine kendiliğinden öğrenirler. Bir konuyu …

Üstün Zeka Belirtilerinin Ortaya Çıkış Zamanı Read More »

Üstün Zeka Belirtileri

Üstün zekâlı çocuklar ile vasat zekâlı çocuklar arasındaki temel farklar nelerdir? Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar fen, sosyal bilgiler, matematik, edebiyat gibi akademik bir alanda veya sanat, yaratıcılık, önderlik vasıfları yönünden yaşıtlarından ileri düzeyde performans sergilerler. Çoğu zaman ileri gelişmişlikleri ebeveynleri, çevredeki insanlar ya da öğretmenleri tarafından kolayca fark edilir. Üstün zekâlı çocuklar bebeklikten itibaren …

Üstün Zeka Belirtileri Read More »

Ülkemizde Üstün Zekâlı Çocukların Durumu

Türkiye’de üstün zekâlı çocuklara yeteri kadar önem veriliyor mu? Ülkemizde bu çocukların sorunlarını çözmeye yardım edecek, anne-babalarına rehberlik edecek kuruluşlar yok denecek kadar azdır. Her ilçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezleri, çocukları tanımlamada yardım edebilecek nitelikte kuruluşlardır. Ancak yönlendirme ve bir programa ayırma türünden hizmetler ülkemizde kolaylıkla sağlanabilir türden değildir. Tabii ki bu çocukların doğru yönlendirilebilmeleri, …

Ülkemizde Üstün Zekâlı Çocukların Durumu Read More »

Üstün Zekalı Çocuklar

Zekâ nedir? Zekâ; genel zihinsel kapasite, kavram ve algı yardımıyla soyut ve somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilmektir. Soyut düşünebilme, sosyal akıl yürütme, muhakeme etme, planlama yapabilmektir. Bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme, öğrenebilme ve deneyimlerinden faydalanabilme yetenekleri zekâ olarak adlandırılır. Zekânın farklı tanımları vardır. Ancak zekâya ilişkin kuramların tümü zekânın geliştirilebilecek …

Üstün Zekalı Çocuklar Read More »

Sosyal Fobi

SOSYAL FOBİ Sosyal fobi en sık karşılaşılan psikolojik rahatsızlıklardan biri. Toplum içindeyken rahatsızlık duyması, topluluk önünde konuşamaması gibi tipik belirtileri olan sosyal fobi insanın zamanla toplumdan iyice kopmasına, yalnız kalmasına sebep olabiliyor. Oysa insan hayatını böylesine etkileyen bu hastalığın kesin tedavisi mevcut. Sosyal fobinin nereden kaynaklandığını, insan hayatını hangi boyutlarda etkilediğini, nasıl tedavi edildiğini Memory …

Sosyal Fobi Read More »

En Çok Korkulan Hastalık: Şizofreni

EN ÇOK KORKULAN HASTALIK: ŞİZOFRENİ Şizofreni eski çağlarda bir hastalık olarak değil, insanların içine kötü ruhların girmesi olarak kabul ediliyordu. Batılılar kötü ruhların hakim olduğu bedene zalimce davranmayı, kırbaçlama gibi çeşitli işkenceler yapmayı mübah kabul ediyorlardı. Batı dünyasının aksine, bizim kültürümüz ise şizofreniye çok güzel yaklaşımlar geliştirmişti; hastalar bimarhanelerde müzikle, su sesiyle tedavi ediliyordu. Peki …

En Çok Korkulan Hastalık: Şizofreni Read More »

Şüphecilik Hayatımızı Zehirliyor

ŞÜPHECİLİK HAYATIMIZI ZEHİRLİYOR Kişiyi nefes alamaz hale getiren ve sosyal yaşamı dağıtan şüphecilik, ilişkileri de dinamitleyen bir özelliğe sahiptir. Özgüven eksikliği yaşayan kişilerde görüldüğü gibi, kendini aşırı beğenen ve eleştiriye kapalı kişilerde de sıklıkla rastlanır. Peki şüpheci kişiler nasıl bir hayat sürerler, hayata nasıl bakarlar, nasıl davranırlar? Şüpheciliğin türleri nelerdir? Bu ve benzeri sorularımızı Memory …

Şüphecilik Hayatımızı Zehirliyor Read More »

Yalan Psikolojisi

YALAN PSİKOLOJİSİ Yalan, toplumu kemiren en önemli sosyal hastalıklardan biridir. Çocuklar arasında kavgaya neden olan yalan, akrabaları da zehirler. Ailede mutluluğun, huzurun en büyük düşmanıdır. İş yaşamında meslektaşları birbirine düşürebilme gücüne sahiptir. Politik kavgaların temel nedeni de söylenen yalanlardır. Hayatın her alanına böylesine sinsi şekilde yayılan yalanlar neden söylenir? Çocukluk çağında başlayan yalanların ergenlik ve …

Yalan Psikolojisi Read More »

Unutkanlığın Tehlikeli Boyutları

UNUTKANLIĞIN TEHLİKELİ BOYUTLARI Unutkanlık günümüzde sıkça karşılaşılan bir problem. Özellikle hızlı yaşanan şehir hayatında uyaranların fazla oluşu unutkanlığı tetikliyor. Unutkanlığın basit unutkanlıktan başlayarak Alzheimer’a kadar uzanan çeşitli basamakları var. Bu basamakların ne olduğunu merak ederek NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Dr. Başar Bilgiç’in kapısını çaldık. Bu konuda dünyada ne gibi gelişmelerin olduğunu, Türkiye’de unutkanlıkla hangi seviyede mücadele …

Unutkanlığın Tehlikeli Boyutları Read More »

Psikolog Danışan İlişkisi

PSİKOLOG DANIŞAN İLİŞKİSİ Her gün artan psikolojik sorunları çözmek için uğraşan profesyoneller acaba kendileri ile paylaşılan “acı hayat” öykülerinden ne kadar etkilenirler? Bir psikoterapist, danışanı ile arasındaki mesafeyi nasıl ayarlar? Kişinin psikolojik destek almasının önünde ne gibi engeller vardır? Sorunların üzerini örtme yaklaşımı kişiye ne gibi bedeller ödetir? Sorun yaşayan kişinin arkadaşı ile konuşup dertleşmesiyle …

Psikolog Danışan İlişkisi Read More »