Advanced
Search
  1. Home
  2. İnsan Kaynakları

Bu makale İşveren Markasını açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü yönetim aracının tanımını ve temellerini anlayacaksınız. İşveren Markası nedir? Doğru çalışanları bulmak, şirketler için genellikle kolay olmaktan uzaktır. Dahası, günümüzde çalışanların uzun süre aynı işveren için çal...

Categories: 

Bu makale Öfke Kontrolünü açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü çalışan gelişimi ve stres yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Öfke Yönetimi nedir? İnsanlar stres yaşadığında, buna genellikle öfke dahil her türden duygu eşlik eder. Amerikalı psikologlar Redford Williams ve Virginia Parro...

Categories: 

Bu makale 9 kutulu ızgara modelini (veya dokuz kutulu ızgarayı) açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu insan kaynakları yönetimi ve yetenek yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: 9 kutu ızgara yetenek yönetimi şablonu. 9 kutulu ızgara modeli nedir? 9 kutulu ızgara modeli, ç...

Categories: 

Bu makale İnsan Kaynakları Gelişmesini açıklamaktadır. Bu makaleyi okuduktan sonra, bu İnsan Kaynakları Yönetimi öğesinin temellerini anlayacaksınız. İnsan Kaynakları Geliştirme nedir? İnsan Kaynakları Geliştirme, çalışanların işyerinde eğitimi ve gelişimi ile ilgilenen İnsan Kaynakları Yönetiminin b...

Categories: 

Bu makale İş Sağlığı ve Güvenliği'ni (İSG) pratik bir şekilde anlatmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü İnsan Kaynakları kavramının tanımını ve temellerini anlayacaksınız. Mesleki Güvenlik ve Sağlık (İSG) nedir? Sanayi devriminden bu yana, işyerinde sağlık ve güvenliğe dikkat edildi. Zaman ilerledi...

Categories: 

Bu makale Karl Albrecht tarafından yazılan 4 Stres Tipini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü stres yönetimi aracının temellerini anlayacaksınız. Albrecht'in 4 Stres Tipi Nedir? Herkes zaman zaman stresten muzdariptir ve herkes bunu kendine göre yaşar. En yaygın stres durumları, yönetim danışmanı Karl...

Categories: 

Bu yazı, Yetkinlik Yönetimini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü İnsan Kaynakları kavramının tanımını ve temellerini anlayacaksınız. Yetkinlik yönetimi nedir? Çalışanlar olmadan kuruluşlar işleyemez. Görevlerini yerine getirmeye kendini tamamen adamış, iyi eğitimli ve motive olmuş çalışanlar...

Categories: 

Bu makale Holmes ve Rahe Stres Ölçeğini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü Stres Yönetimi konseptinin tanımını ve temellerini anlayacaksınız. Bu makale indirilebilir: Holmes ve Rahe Stres Ölçeği testi. Holmes ve Rahe Stres Ölçeği nedir? 1970'lerde Amerikalı psikiyatristler Thomas Holmes ve Ri...

Categories: 

Bu yazı, John Holland'ın Kendi Kendine Yönlendirilmiş Arama'nın (SDS) pratik bir açıklamasını sağlar. Okuduktan sonra bu güçlü insan kaynakları yönetimi aracı hakkında temel bir anlayışa sahip olacaksınız. John Holland'ın Kendi Kendine Yönlendirmeli Arama (SDS) nedir? John Holland'ın Kendi Kendini Yönete...

Categories: 

Bu makale Personel Yönetimi kavramını açıklamaktadır. Okuduktan sonra İnsan Kaynakları Yönetimi'nin bu alt kategorisinin temellerini anlayacaksınız. Personel Yönetimi nedir? Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetiminin bir unsurudur ve öncelikle çalışanları işe almaya ve geliştirmeye odaklanır. Person...

Categories: