Advanced
Search
 1. Home
 2. Birkman Yöntemi Nedir?

Birkman Yöntemi Nedir?

 • 26 Ocak 2021
 • 0 Likes
 • 193 Views
 • 0 Comments

Bu makale Roger W. Birkman tarafından pratik bir şekilde geliştirilen Birkman Yöntemi’ni anlatmaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü kişisel ve kendi kendine analiz aracının temellerini anlayacaksınız.

Birkman Yöntemi nedir?

Birkman Yöntemi, Amerikalı örgütsel psikolog dr. Tarafından geliştirilmiş bir öz değerlendirme aracıdır. Roger W. Birkman yaklaşık 65 yıl önce. İnsanların en iyi performans gösterdiği ortam gereksinimleri hakkında fikir veren bir anketle davranış ve meslek verilerini analiz etmenize olanak tanır. Bu psikolojik kişilik değerlendirmesi aracılığıyla, farklı insan türleri vurgulanmaktadır.

Birkman, 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan hava kuvvetleri için bombardıman pilotu olarak çalışırken, pilotların davranışlarında neden bireysel farklılıklar olduğu sorusuyla ilgilenmeye başladı. Savaştan sonra, pilotları önceden seçmenin en iyi yolunu araştırdı. Oradan, bir kişinin öz algısı ve iş motivasyonu hakkında bilgi sağlayan bir değerlendirme yöntemi ve ilgili anket geliştirdi. Birkman Metodu artık global bir değerlendirme aracı haline geldi ve tescilli bir ticari markadır.

Kendini tanıma

Birkman Metodu ilgi alanları, davranış tarzı, insanları neyin motive ettiği, stresli durumlarda nasıl davrandıkları ve daha etkili nasıl performans gösterebilecekleri ile ilgilidir. Aynı zamanda insanların algılarını ve beklentilerini de gösterir. Birkman Metodu aynı zamanda objektif ve standartlaştırılmıştır, bu da onu güvenilir ve geçerli bir araç haline getirir.

Bir kişinin çalışma tarzının güçlü ve zayıf yönlerine net bir bakış sağlayan bir öz değerlendirme aracıdır. Ayrıca bir kişinin iş ortamına gelince ihtiyaçlarının neler olduğunu, bir kişinin profesyonel ilgi alanlarının nerede olduğunu ve iş yerinde hangi stresli davranışları gösterdiklerini de netleştirir. Bu onlara daha fazla öz bilgi sağlar.

Kişinin kendi niteliklerinin farkına varmasının yanı sıra, meslektaşlarının nitelikleri de daha kolay tanınabilir. Sonuçta bu, daha iyi ve daha etkin işleyen bir ekip yaratır. Aynı zamanda kişisel gelişim planı ve/veya kariyer rehberliği oluşturmada da bir araçtır. Pro-faaliyeti ve sorumluluk almayı teşvik eder.

Online Değerlendirme

Birkman Yöntemi, 265’in üzerinde sorudan oluşan (online) bir değerlendirmeye dayanmaktadır. Her çalışanın verileri, kişilere yönelik bir rapor haline getirilir. Bunu kullanarak, ilgili kişinin çıkarları, kendi etkili davranış tarzları, kişisel ihtiyaçları, stresli durumlardaki davranışları gibi bölümlerden oluşan bir profil oluşturulur. Aynı zamanda daha etkili performans için olanaklar sunar.

Birkman’a göre, bir kişinin en uygun davranış tarzı ancak kişisel ihtiyaçları ve ilgileri karşılanırsa ortaya çıkabilir. Fakat o zaman çiçek açabilirler. Bu ihtiyaçlar ve ilgi alanları karşılanmadığında insanlar hüsrana uğrayabilir ve stresli davranışlar sergileyebilir.

4 Çeyrek

1921’de, ünlü İsviçreli psikiyatrist ve psikolog Carl Gustav Jung, dört temel insan kişiliği türünü ayırt etti. Jung, karşıt işlevleri yan yana koydu; düşünme ve hissetme, algı ve sezgiye karşı. İç yönelim (içe dönük) ve dış yönelim (dışa dönük) bunda önemli bir rol oynar.

Jung dışında Birkman, dört ana değişkeni, yani doğrudan iletişim (dışa dönük) ile dolaylı iletişim (içe dönük) ve görev odaklı ve insan odaklı olmak üzere ayırmaktadır. Birkman modelinde, bu kombinasyon dört kişilik tipine yol açarak farklı tipteki insanlara atıfta bulunan dört görsel kadranla sonuçlanır Birkman Metodu’ndaki her kadran kendi rengiyle belirtilir:

 • Kırmızı kadran (yapan) göreve yönelik/dışa dönük
 • Yeşil kadran (iletişimci) insan odaklı/dışa dönük
 • Mavi kadran (düşünür) insan odaklı/içe dönük
 • Sarı kadran (yönetici) görev odaklı/içe dönük

Semboller

Birkman Metodu ayrıca tercih edilen eylemi gösteren dört sembol kullanır:

Star

Bu durum birinin ilgi alanlarını ve bu kişinin enerji harcamayı tercih ettiği faaliyet türlerini gösterir.

Elmas

Bu durum bireyin en etkili tarzını gösterir. Birinin doğal olarak üstün olduğu ve normal koşullar altında gösterdiği davranış.

Daire

Bu durum birinin ihtiyaç duyduğu ihtiyaçları ve motivasyonu gösterir. Bu sadece kişinin kendi motivasyonunu değil, aynı zamanda bir kişinin etkili bir şekilde performans göstermesi için çevrelerindeki diğerlerinden ihtiyaç duyduğu desteği de içerir.

Meydan

Bu durum insanların stres davranışına ve bireyin ihtiyaçları karşılanmadığında normal davranış tarzının nasıl değiştiğine yöneliktir.

Davranışlar

Her bireyin kendi ilgi alanları, nitelikleri, tercih edilen davranışları, ihtiyaçları ve stres davranışları vardır. Farklı kadranlardan belirli davranışlar isimlendirilebilir:

Mavi kadran

Düşünür karakteristik olarak anlayışlı, iyimserdir, iyi düşünebilir ve temkinlidir. Düşünür, fikirleri görselleştirmede çok başarılıdır.

Yeşil kadran

İletişimci karakteristik olarak rekabetçi ve iddialı, esnektir ve yeni şeylere coşkuyla yanıt verir. Communicator, fikirleri yönetmede ve teşvik etmede iyidir.

Kırmızı kadran

Yapan, karakteristik olarak arkadaş canlısı ve enerjiktir. Mantıklı düşünebilirler ve net ve kararlıdırlar. Yapan kişi fikirleri organize etmede ve uygulamada iyidir.

Sarı kadran

Yönetici karakteristik olarak iyi organize olmuş bir işçidir. Dikkatlidirler ama titizdirler ve fikirlerin korunmasını sağlarlar.

İhtiyaçlar ve Stres

Dört kadrandaki insanlar strese farklı tepki verir ve ayrıca farklı ihtiyaçları vardır. Aşağıda, her bir kadran için ihtiyaçları ve stres durumlarında nasıl tepki verdiklerini bulabilirsiniz:

 • Mavi kadranda insanlar başkalarıyla kişisel temasa ihtiyaç duyar. Yeni faaliyetlere dahil olmak isterler ve görevleri yerine getirmek yerine meslektaşlarıyla tartışmayı tercih ederler. Sosyal temas olmadığında, eylemleri gerçekleştirmede zorluklar olduğunda ve bu kararsızlığa yol açtığında stres yaşarlar.
 • Yeşil kadranda insanların bireysel onaya ve aktif bir ortama ihtiyacı var. Özerk çalışmayı tercih ediyorlar. Dikkatleri hızla dağıldığında veya bir görevi düzgün bir şekilde tamamlayamadıklarında veya eleştiriye maruz kaldıklarında stres yaşarlar.
 • Kırmızı kadranda insanların doğrudan ve net bir yetkiye, enerjik bir ortama, açık çalışma programlarına ve görevlere ve meslektaşları ile iş bağlantısına ihtiyacı vardır. Kendilerinden ne beklendiği konusunda net olmadıklarında ve çok kısa sürede çok fazla görevi tamamlamaları gerektiğinde stres yaşarlar. Negatif bir sarmal içine girme eğilimindedirler.
 • Sarı kadranda insanların meslektaşlarıyla gayrı resmi temasa, karmaşık ve zorlu faaliyetlere ve sıkı bir programa ihtiyacı var. Yapıyı ve net bir yönü severler ve öngörülemeyen durumlardan kaçınırlar. Bu strese yol açar. Ayrıca ani değişiklikler olduğunda veya davranışları hakkında başkalarıyla konuşmaları beklendiğinde de streslidirler. Bundan kaçınmayı tercih ediyorlar.

Tercih Edilen Stil

Herkesin kendi ihtiyaçları, kişisel ilgi alanları, örgütsel odaklanma ve stres davranışları ile kişisel olarak tercih ettiği bir tarzı vardır. Bu durum neden herkesin büyük bir bankada veya küçük bir reklam ajansında çalışmak istemediğini açıklıyor. Her birey, tercih ettiği tarzda en iyi şekilde çalışır. Örneğin, yapanlar enerjiktir ve sürekli aktif oldukları bir ortamda en iyi şekilde gelişirler. İletişimcilerin rekabetçi bir zihniyetleri vardır ve her zaman yeni bir şeyler denemeye isteklidirler. Ticari bir pozisyonda gelişecekler. Düşünürler düşünceli ve düşüncelidir ve analitik çalışmayı tercih ederler. Yöneticiler çoğunlukla vicdanlı ve düzenlidir ve örneğin mali veya idari işleri takdir ederler.

Ne düşünüyorsunuz?

Birkman Yöntemi ile deneyiminiz nedir? Yukarıdaki pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya eklemeleriniz var mı? Başka hangi ipuçlarını veya ipuçlarını paylaşmak istersiniz?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Fink, SB ve Capparell, S. (2013). Birkman yöntemi: işyerindeki kişiliğiniz. John Wiley&Sons.
 • Larkey, FR ve Knight, JL (2002). Test-tekrar test güvenilirliği ve Birkman Method®.
 • Birkman, R., Elizondo, F., Lee, LG, Wadlington, PL ve Zamzow, MW (2008). Birkman yöntemi kılavuzu. Birkman International, Incorporated.
  • Share:

  Leave Your Comment