Bilgi Teknolojisi Dersleri ve Sınıflarına Genel Bakış

Temel Bilgiler

Bir lisans bölümsi programının bir parçası olarak belirli BT konularında sürekli eğitim dersleri almak isteyen öğrenciler, bilgi teknolojisi veya bilgisayar bilimleri alanında önlisans veya lisans bölümsi alabilirler. Bazı sürekli eğitim okulları, öğrencilere bilgi teknolojisine giriş sağlamak için tasarlanmış mesleki gelişim sertifika programları da sunmaktadır. Zaten bir lisans bölümsine sahip olan ve bilgi teknolojisi okumak isteyen öğrenciler, alana özgü bir lisansüstü sertifika veya lisans programı düşünebilirler.

İşte bilgi teknolojisi derslerinde öğrenilen ortak kavramların bir özeti:

  • Bilgi teknolojisinin iş dünyası ve sosyal etkisi
  • Veri programlama
  • Ağ yönetimi
  • Donanım ve yazılım tasarımı
  • Web programlama

Tipik Bilgi Teknolojisi Dersleri Listesi

Bilgi Teknolojileri Dersinin Temelleri

Bu giriş dersindeki öğrenciler, bilgisayar tabanlı teknolojinin tarihini ve patlayıcı büyümesini gözden geçirir. Bilgisayarların günümüzün bilgi tabanlı toplumunun bir parçası haline geldiğini ve neredeyse her sektörde nasıl kullanıldığını öğreniyorlar. Bu ders, bilgi teknolojisi uzmanları tarafından yapılan işlere ve bu sektördeki çeşitli eğitim, beceri ve pozisyonlara bakar.

Temel Bilgisayar Teknolojisi Kursu

Bilgisayarların temel fonksiyonları ve bileşenleri hakkında bilgi sahibi olur. Bireylere bilgisayarların nasıl kurulacağı ve söküleceği, işletim sistemlerinin nasıl kurulacağı ve donanım ve yazılım yükseltmelerinin nasıl yapılacağı öğretilir. Bu kurs aynı zamanda katılımcılara yaygın ürün yazılımı ve donanım sorunlarının nasıl giderileceğini de öğretir.

Temel Web Tasarımı Kursu

Grafik ve bilgi tasarımı, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik gibi temel web sayfası tasarımı bu derste tartışılmaktadır. Öğrenciler, grafik yerleştirmeyi ve etkileşimli web sayfaları oluşturmak için basamaklı stil sayfalarını, hesaplama araçlarını ve diğer teknolojileri kullanmayı öğrenirler. Bu sınıf, tasarım kavramlarını değerlendirmek için kolejlerin, kurumların ve bireylerin web sitelerini inceler. Katılımcılara grafik, metin, ses ve video kullanarak web sayfası tasarımını nasıl geliştirecekleri öğretilir.

Bilgi Güvenliği Kursu

Bu ders, bilgi güvenliğinin bilgisayarları, ağları, sunucuları ve diğer elektronik ekipmanları nasıl koruduğunu inceler. Öğrenciler BT güvenliğinin rolünü ve güvenlik zayıflıkları için ekipmanı analiz etmenin önemini keşfederler. Fiziksel, viral, bilgisayar ve ağ tehditlerine yönelik politika ve prosedürlerin geliştirilmesi ele alınmaktadır.

Temel Ağ Kurma Kursu

Öğrenciler, yerel alan ağları, iş istasyonları, geniş alan ağları ve Internet dahil diğer alanlar için temel ağ iletişimi eğitimi alırlar. Bu ders standart ağ işletim sistemlerini inceler. Müfredat, bireylerin profesyonel Network + sertifikasyon sınavlarına hazırlanmasına yardımcı olabilir.

Bilişim Etiği ve Hukuk Dersi

Bu ders, bilgi teknolojisindeki hızlı büyümenin getirdiği etik kaygıları gözden geçirmektedir. Öğrenciler fikri mülkiyet, dosya paylaşımı, İnternet suçu, gizlilik ve sosyal sorumluluk gibi konuları gözden geçirir. Katılımcılar, BT endüstrisi profesyonellerinin günlük işlerinde etik konularla nasıl başa çıktıklarını öğrenirler.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir