Bilgi Mimarisi Kursu ve Sınıflarına Genel Bakış

Temel Bilgiler

Bu büyüyen alanda eğitim, teknik iletişim, etkileşim tasarımı, bilgi bilimi ve ilgili çalışma alanlarında sertifika, lisans ve lisansüstü programlar aracılığıyla verilmektedir. Öğrenciler verileri hem fiziksel hem de dijital medya için kullanılabilir şekillerde düzenleme ve sunma yöntemlerini kavrarlar. Bir bölüm isteyenler için, mevcut olan bir Master of Science programıdır.

Bilgi mimarisi derslerinde yaygın olarak araştırılan kavramların bir listesi:

  • Gezinme yapıları
  • Bilgi Güvenliği
  • İntranet
  • LAN
  • WAN
  • İletişim ağları

Ortak Derslerin Listesi

Bilgi Çalışmalarına Giriş Kursu

Bu temel ders, kütüphane bilgi sistemleri, arşivleme, kayıt tutma stratejileri ve materyallerin bakımı gibi bilgi çalışmalarındaki konular için bir çerçeve sunmaktadır. Zaman içinde bilgi teknolojisi ve prosedürlerinin genel bir tarihi de kapsanmaktadır. Öğrenciler verilerin organizasyonu ve sunumu, arama mekanizmalarının ve analitik araçların kolaylığı ile ilgili önemli becerileri öğrenirler.

Bilgi Mimarisi Kursu

En temel tasarımlardan ve yapılardan başlayarak, bu derste öğrenciler, temel kütüphane katalog düzenlerinden çok sayfalı web sitelerine kadar çeşitli kaynaklardan bilgi düzenlemek ve sunmak için kullanılan araçları öğrenirler. Öğrenciler verileri yapısal yollarla iletmeyi öğrenirken çeşitli haritalar, planlar ve tasarımlar oluştururlar.

Bilginin Kullanılabilirliği Kursu

Bilgi mimarisi öğrencileri, bu orta düzey kurstaki organizasyonel araç ve prosedürlerin performansını ölçmek için çeşitli denemeler yaparlar. Öğrenciler laboratuarlar ve anketler yoluyla çeşitli yazılım ve test ekipmanlarıyla eğitim alırlar.

Bilgi ve İnternet Kursu

Bu ders, öğrencilere bilgisayar ve internet teknolojisi ile etkileşimi inceler ve öğrencilere web sitesi tasarımı, e-posta yapısı, sosyal ağlar ve internet arama mekanizmaları hakkında temel terminoloji sağlar. Öğrenciler, hem estetik hem de kullanılabilirlik yönlerine odaklanarak basit metin tabanlı web siteleri oluşturmaya ve analiz etmeye katılırlar. Ayrıca, kullanıcıların bilgilerle etkileşime girme yollarının yararlarını ve eksikliklerini belirlemek için farklı sosyal ağ web sitelerini analiz ederler.

Görsel Arayüz Tasarımı Kursu

Bu derste öğrenciler özellikle kullanıcılara veri sunmak için çeşitli görsel öğelerin işlevselliğini belirleyerek bilgi mimarisinin estetik özelliklerine odaklanırlar. Tipografi unsurları, görüntü yerleştirme ve görsel navigasyon araçları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Öğrenciler ayrıca görsel işaretlerin kullanılabilirlik konusunda bilgi verme, ikna etme ve iyileştirme yeteneklerine sahip olduklarını araştırırlar.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir