Advanced
Search
 1. Home
 2. Analitik Hiyerarşi Süreci Nedir?

Analitik Hiyerarşi Süreci Nedir?

 • 23 Mart 2021
 • 0 Likes
 • 218 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, Thomas L. Saaty’nin Analitik Hiyerarşi Sürecini açıklamaktadır. Okuduktan sonra bu güçlü karar verme aracının temellerini anlayacaksınız.

Analitik Hiyerarşi Süreci nedir?

Bireylerin ve kuruluşların seçim yapması ve karar vermesi her zaman kolay değildir. 1970’lerde Amerikalı yönetim profesörü Thomas L. Saaty karar verirken yardımcı olabilecek bir model geliştirdi.

Analitik Hiyerarşi Süreci, uluslararası bir karar verme tekniğidir. İnsanların veya kuruluşların karmaşık kararlarda doğru seçimi yapmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Önceden belirlenmiş bir hesaplama kullanılarak ve görünüşte soyut karar verme kriterlerine dayalı olarak somut bir seçim yapılabilir.

Doğru seçimi yapmakla ilgili kriterlere bir değer atanır, ardından olası çözümler matematiksel olarak hesaplanır ve belirlenir. Analitik Hiyerarşi Süreci bu yüzden hem psikolojik hem de matematiksel bir yöntemdir.

Destek

Analitik Hiyerarşi Süreci, neden belirli seçimlerin yapıldığı konusunda fikir verir. Bir karara ne kadar çok insan katılırsa, vermek o kadar zor olur. Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi, bu yüzden, karar verme sürecini şeffaf ve mümkün olduğunca çok sayıda dahil olan kişi için erişilebilir kılmak için geliştirilmiştir. Bu durum nihai karar için mümkün olduğunca fazla destek oluşturmaya yardımcı olur.

Analitik Hiyerarşi Süreci genellikle grup sürecine odaklanır. Grup, karar vermek için önemli olan kriterlerin değerlerine karar verir. Bu değerler daha sonra AHP sürecinde dikkate alınır.

Analitik Hiyerarşi Süreci: Soyuttan somut

Bu yöntem, özellikle soyut seçimler içeren ama belirli koşulların belirlenebileceği karmaşık kararlar durumunda kullanışlıdır. Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi daha sonra doğru seçimi yapmak için önemli olan kriterlere belirli değerler atamak için kullanılabilir.

Ardından olası çözümler belirlenir ve hesaplanır. Analitik Hiyerarşi Süreci, soyut kararlar için somut seçimler sağlamaya yardımcı olabilir.

Bu yüzden basit bir karar verme yapısıyla başlar:

Amaç

SMART Hedeflerini (spesifik – ölçülebilir – ulaşılabilir – ilgili – zamana bağlı) önceden oluşturarak, organizasyondaki herkes neye ulaşmak istediğini bilir.

Kriterler

Hedefe ulaşmak için önemli kriterler belirlenerek bir çerçeve oluşturulur. Her hedefin, ona ulaşmak için az ya da çok önemli kriterleri vardır. Kriterler belirleyerek, herkes karar verirken gerekliliklerin farkındadır.

Alternatifler

Alternatif çözümler ve bunların avantajları ve dezavantajları düşünülerek, organizasyon en iyi nihai karara yönlendirilir.

Analitik Hiyerarşi Süreci örneği

Aşağıdaki örnek, Analitik Hiyerarşi Sürecinin temel yapısını gösterecektir. Kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle, daha boyasız, ahşap oyuncaklar üretmeyi hedefleyen bir oyuncak üreticisini düşünün.

Bu durum aşağıdaki temel yapıya yol açar:

Amaç

İki yıl içerisinde yeni bir ürün grubu olan Ahşap Oyuncaklar portföye eklenmiştir.

Kriterler

Her şeyden önce oyuncaklar güvenli (1) olmalı, toksik işlem ajanları içermemeli (2), 1-5 (3) yaş arası çocuklar için eğitici olmalı, karton ambalajlara sığmalı (4) ve sürdürülebilir şekilde üretilebilmelidir (5). Her bir kriterin ardından gelen sayılar bunların önemini gösterir. (1) üretici için çok önemlidir, (5) daha az önemlidir.

Alternatifler

Üreticinin üç alternatifi vardır: Oyuncakları kendileri üretmek, bir ahşap oyuncak üretim şirketiyle ortaklık kurmak veya üretim sürecini başka bir şirkete devretmek.

Kriterler, alternatiflerin her biri için az ya da çok mevcuttur. Fakat şirketin sonuçta hangi seçeneğin en iyi olacağını ve hangi avantaj ve dezavantajlara sahip olduğunu bilmesi önemlidir.

Analitik Hiyerarşi Sürecini kullanarak, istatistiksel olarak en haklı seçimi belirleyebilirler.

Hesaplama yöntemi

Seçim yapılırken alternatifin maksimum kriterleri karşılayıp karşılamadığı belirlenir. Nihai veriler, uygun yöntem kullanılarak hesaplanan sayılardan elde edilir. Çoğu durumda, Analitik Hiyerarşi Süreci son verileri hesaplamak için gelişmiş yazılım kullanır. Hesaplama yöntemi, birbiriyle ve alternatiflerle ilişkili olarak farklı kriterleri tartar. Bu durum hangi alternatifin kriterleri en çok karşıladığına dair bir tahminden daha fazlası olan kapsamlı bir seçimle sonuçlanır.

Başlangıçta iki adımda bir karşılaştırma yapılır:
1. Adım – Kriterleri karşılaştırın ve sıralayın
2. Adım – Alternatifleri sıralanmış kriterlerle karşılaştırın

Son iki adım, kapsamlı bir seçime ulaşmak için gereken hesaplamayı içerir:
3. Adım – kriterler, ağırlıklandırma faktörlerine göre puanlandırılır
4. Adım – alternatiflere de puan verilir ve nihai bir sıralama verilir

Bu yöntem, olası bir seçimin özelliklerini ölçmek için soyut kriterler kullanır. Ek olarak insanların birbirleriyle karşılaştırması zor olabilecek alternatifler arasında seçim yapmalarına yardımcı olur. Dahil olan herkesle ağırlıklandırma faktörlerini belirleyerek, soyut veriler kapsamlı bir seçim yapmak için güvenilir girdi sağlayabilir.

Analitik Hiyerarşi Süreci: iyi bilgilendirilmiş bir karar

Bu durum kuruluşların bir karar vermeden önce belirli faktörleri (kriterleri) hesaba katmalarına izin veren bir araçtır. Her kriter, önemi açısından tartılabilir.

İlgili kişilerin isteklerine matematiksel değerler ekleyerek iyi bir karşılaştırma yapılabilir. Sayısal değerler, karar verme sürecinin her bir bölümünde de önemli bir rol oynar. Bu değerleri belirlemek, dahil olan herkesin matematiksel kanıta dayalı bir seçim yapmasına yardımcı olur.

Her alternatif, kriterlere göre bir puan alır. Bunlar, olumsuz faktörleri de içeren bir tabloda tartılır. Matematiğin mantığını kullanarak, bilinçli bir karar vermek daha kolay hale geliyor.

Ek olarak gelecekte engel oluşturabilecek olası alternatifler ve kriterler dikkatlice değerlendirilir. İstatistiklere ve diğer verilere dayalı olarak mümkün olan en iyi seçimi sağlamasına rağmen, yöntem yanılmaz değildir. Her zaman kararı verenin kontrolü dışında olan durumlar vardır.

Ne düşünüyorsunuz?

Analitik Hiyerarşi Süreci günümüzün modern iş ve kişisel zorluklarında uygulanabilir mi? Pratik açıklamayı tanıyor musunuz veya daha fazla öneriniz var mı? İyi bir karar verme süreci için başarı faktörleriniz nelerdir?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Saaty, TL (1990). Liderler için karar verme: karmaşık bir dünyada kararlar için analitik hiyerarşi süreci. RWS yayınları.
 • Saaty, TL (1994). Nasıl karar verilir: analitik hiyerarşi süreci. Arayüzler, 24 (6), 19-43.
 • Saaty, TL (2008). Analitik hiyerarşi süreci ile karar verme. Uluslararası hizmet bilimleri dergisi, 1 (1), 83-98.
 • Saaty, TL ve Vargas, LG (2012). Analitik hiyerarşi sürecinin modelleri, yöntemleri, kavramları ve uygulamaları. Springer Science&Business Media.
 • Vargas, LG (1990). Analitik hiyerarşi sürecine ve uygulamalarına genel bir bakış. Avrupa operasyonel araştırma dergisi, 48 (1), 2-8.
  • Share:

  Leave Your Comment