Aile

Üstün Zekalıları Neler Bekler?

Yüksek zekâlı çocukların hayat başarısı ne durumdadır? Üstün zekâlı ve yetenekli çocuğun eğitimi çok önemlidir. Doğru eğitim ve yönlendirme ile insanlık tarihine geçecek işler yapabilirler. Fakat uygulanacak yanlış eğitim onları hem kendileri, hem de çevreleri için tehlikeli bireyler haline getirebilir. Üstün zekâlıların tipik örnekleri onları sakar, utangaç, sosyal açıdan akranlarıyla uyumsuz gibi gösterse de; birçok …

Üstün Zekalıları Neler Bekler? Read More »

Üstün Zeka Belirtilerinin Ortaya Çıkış Zamanı

Zeki çocuklar doğumdan itibaren mi böyle davranışlar sergilerler? Üstün zekâlı çocukların bebekliklerinden beri gösterdikleri, gülme eylemine yatkınlık gibi bazı belirtiler vardır. Hareketli bir bebek olurlar, ama hiperaktif değildirler! Konuşmaya başladıktan hemen sonra kendiliğinden okuma-yazma öğrenirler. Bu durumdan ailelerinin çoğu kez haberi bile olmaz. Bu çocukların bir bölümü rakamları, basit işlemleri yine kendiliğinden öğrenirler. Bir konuyu …

Üstün Zeka Belirtilerinin Ortaya Çıkış Zamanı Read More »

Üstün Zeka Belirtileri

Üstün zekâlı çocuklar ile vasat zekâlı çocuklar arasındaki temel farklar nelerdir? Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar fen, sosyal bilgiler, matematik, edebiyat gibi akademik bir alanda veya sanat, yaratıcılık, önderlik vasıfları yönünden yaşıtlarından ileri düzeyde performans sergilerler. Çoğu zaman ileri gelişmişlikleri ebeveynleri, çevredeki insanlar ya da öğretmenleri tarafından kolayca fark edilir. Üstün zekâlı çocuklar bebeklikten itibaren …

Üstün Zeka Belirtileri Read More »

Ülkemizde Üstün Zekâlı Çocukların Durumu

Türkiye’de üstün zekâlı çocuklara yeteri kadar önem veriliyor mu? Ülkemizde bu çocukların sorunlarını çözmeye yardım edecek, anne-babalarına rehberlik edecek kuruluşlar yok denecek kadar azdır. Her ilçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezleri, çocukları tanımlamada yardım edebilecek nitelikte kuruluşlardır. Ancak yönlendirme ve bir programa ayırma türünden hizmetler ülkemizde kolaylıkla sağlanabilir türden değildir. Tabii ki bu çocukların doğru yönlendirilebilmeleri, …

Ülkemizde Üstün Zekâlı Çocukların Durumu Read More »

Üstün Zekalı Çocuklar

Zekâ nedir? Zekâ; genel zihinsel kapasite, kavram ve algı yardımıyla soyut ve somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilmektir. Soyut düşünebilme, sosyal akıl yürütme, muhakeme etme, planlama yapabilmektir. Bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme, öğrenebilme ve deneyimlerinden faydalanabilme yetenekleri zekâ olarak adlandırılır. Zekânın farklı tanımları vardır. Ancak zekâya ilişkin kuramların tümü zekânın geliştirilebilecek …

Üstün Zekalı Çocuklar Read More »

Aile, Çocuğa Neleri Öğretmekten Sorumlu?

Aile, Çocuğa Neleri Öğretmekten Sorumlu? Aileye terettüp eden sorumluluklar arasında, “Hakku’l- veled alâ vâlidihi…” yani “Çocuğun baba üzerindeki hakları…” diye başlayan hadislerde, “okuma”, “yazma”, “yüzme”, “atıcılık”, “namaz”… vs. öğretmek diye teker teker birçok şey sayılır. Münavî böyle bir hadisi açıklarken, hadislerde gelen hakların en mühimlerini zikrettikten sonra ilave eder: “… Ve bilinmesi zaruri olan her …

Aile, Çocuğa Neleri Öğretmekten Sorumlu? Read More »

Çocuklarımız Bize Verilmiş Birer Emanettir

Çocuklarımız Bize Verilmiş Birer Emanettir Kur’ân-ı Kerim’de bahsi geçen bir emanet var. Allah, o emaneti, göklere, arza, dağlara teklif ediyor. Ama hepsi de onu kabullenmekten kaçınıyor, fakat insan onu yükleniyor. Yani Allah tarafından teklif edilen bir ağırlığı, yukarıda sayılan o muazzam varlıkların hepsi de kabul etmekten korkup kaçınırken, insan küçüklüğüne rağmen kabulleniyor. Âyetin devamında, insanın …

Çocuklarımız Bize Verilmiş Birer Emanettir Read More »

Çocuk İçin Aile En Emin Kaledir

Çocuk İçin Aile En Emin Kaledir Manevi değerlerin çocuklara aktarılmasının en güvenilir kalesi ailedir. Zamanımızda ilmî tahkiklerle bütün insanlık tarafından yeterince anlaşıldığı üzere, kendi değerlerimizi çocuklarımıza verme azmine girdiğimiz takdirde, bunun önüne geçecek hiçbir güç yoktur. Bunun en güzel örneği 1917 ihtilalinden sonra Komünist Rusya’da yaşanan tecrübedir. Komünistler, kendi rejimlerine uygun homo sovieticus dedikleri “yeni …

Çocuk İçin Aile En Emin Kaledir Read More »

Çocuğun En İyi Terbiye Ortamı Ailedir

Çocuğun En İyi Terbiye Ortamı Ailedir Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselâm) getirdiği sünnete göre, çocuk aile içerisinde yetiştirilmelidir. Kur’ân-ı Kerim’de, yetim çocukların aile içerisinde büyütülmesinin gereğine dikkat çekilmiş olması, konumuz açısından son derece önemlidir: “Sana yetimleri sorarlar. (Ey Muhammed) de ki: Onların işlerini düzeltmek (ıslah etmek) hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenden bozanı …

Çocuğun En İyi Terbiye Ortamı Ailedir Read More »

Çocuğun Eğitiminde Çevrenin Önemi

Çocuğun Eğitiminde Çevrenin Önemi İnsan şahsiyetinin oluşumunda çevrenin büyük etkisi, insanlığın ortak bir kültürü olarak eski zamanlardan beri bilinir. Hz. Peygamber’in anlattığı tarihî bir kıssaya değinmek isterim; Doksan dokuz kişiyi öldüren bir katil, bir gün gidişatının yanlışlığını idrak ederek, tevbe edip hâlini düzeltmek ister. Bu konuda kendisine nasihat edecek birilerini ararken, bir rahip tavsiye edilir. …

Çocuğun Eğitiminde Çevrenin Önemi Read More »