Aile, Çocuğa Neleri Öğretmekten Sorumlu?

Aile, Çocuğa Neleri Öğretmekten Sorumlu?

Aileye terettüp eden sorumluluklar arasında, “Hakku’l- veled alâ vâlidihi…” yani “Çocuğun baba üzerindeki hakları…” diye başlayan hadislerde, “okuma”, “yazma”, “yüzme”, “atıcılık”, “namaz”… vs. öğretmek diye teker teker birçok şey sayılır. Münavî böyle bir hadisi açıklarken, hadislerde gelen hakların en mühimlerini zikrettikten sonra ilave eder: “… Ve bilinmesi zaruri olan her şeyi çocuğa öğretmesi…”

Peki, bilinmesi zaruri olan şeyler nelerdir? Kettânî’nin Teratib’de kaydına göre; İmam Şafi’î, Risalesi’nde, Gazâli de İhya’sında Kişinin meşgul olacağı işteki Allah’ın hükmünü öğrenmeden o işe girişmesinin caiz olmayacağı hususunda İslam ulemasının icma ettiğini” belirtmişlerdir.

Hanefi kaynaklardan İbn-i Âbidin, meşhur kitabında farz ilimleri, “iman”, “ibadet”, “ahlâk”, “insanlarla istikametli muâşerede zaruri olan ilimler” diye özetlenebilecek esasları zikrettikten sonra: “Keza meslek erbabına ve bir şeylerle meşgul olan herkese, o mevzudaki haramdan kaçınabilmesi için onunla ilgili ilmi ve ona terettüp eden ahkâmı öğrenmesi farzdır… Keza alışveriş, nikâh, talakla ilgili bilgiler de bu meselelerle iştigal etmek isteyen kimselere farzdır…” der.

Kısaca bu bilgileri; büluğla hayata tek başına atıldığı zaman ihtiyaç duyacağı bilgiler, maharetler, alışkanlıklar diye özetleyebiliriz. Temel İslamî eğitimden kastedilen de budur. Çocuğun böylesi bir eğitim ve öğretimi gerçekleştirmesinden aile sorumludur.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir