Advanced
Search
 1. Home
 2. 4MAT Öğrenme Stilleri Modeli Nedir?

4MAT Öğrenme Stilleri Modeli Nedir?

 • 5 Mart 2021
 • 0 Likes
 • 214 Views
 • 0 Comments

Bu yazı, 4MAT Öğrenme Stilleri Modelini açıklamaktadır. Bu makaleyi okuduktan sonra, bu güçlü öğrenme aracının temellerini anlayacaksınız.

4MAT Öğrenme Stilleri Modeli nedir?

4MAT Öğrenme Stilleri Modeli, her öğrencinin geçtiği öğrenme sürecini doğru bir şekilde görselleştirerek dinamik ve daha kapsamlı bir öğretim stili oluşturmaya yönelik bir çerçevedir. 4MAT, bireylerin ve grupların bilgiyi yorumlama, asimile etme, eyleme geçme ve bütünleştirme sürecinden nasıl geçtiğini anlamak için ortak bir çerçeve sağlar.

4MAT Öğrenme Stilleri Modeli, David Kolb tarafından geliştirilen dört farklı öğrenme stiline dayanmaktadır. Nihai modeldeki kategorilerin her biri, öğrencinin yeni bilgilerde aradıklarını yansıtan bir soruya dayanmaktadır. Model, sınıfta kullanılmasının yanı sıra organizasyonel alanda, örneğin sunumlar için kullanıma da uygundur. Öğretmenlerin derslerini daha ilginç hale getirmelerine yardımcı olur çünkü bunu yapmak daha yüksek düzeyde öğrenci katılımını ve anlayışını teşvik eder ve teşvik eder.

Bernice McCarthy, 4MAT Öğrenme Döngüsü Modelini 1980’de geliştirdi ve yayınladı ama 1970’lerde anaokulu öğretmeni olarak çalışırken bu fikri ortaya attı. Mevcut teorileri ve pratik bilgisini birleştirerek çocukların teorisini nasıl öğrendiklerini ve yarattıklarını araştırdı. Bunun için kullandığı teoriler, Kolb’un öğrenme stilleri modeli ve bilgiyi farklı bir şekilde işleyen iki beyin yarısı konseptiydi. Kısacası, gözlem modu ile bilgi işleme modu arasındaki etkileşimlerle ortaya çıkan dinamiklerle ilgili olarak 4MAT modelinde ana hatları verilen dört öğrenme stili vardır. Yani dört kadrandan oluşan 8 adımlı bir sıralı talimat modelidir.

Bilgileri gözlemleme ve işleme

4MAT Öğrenme Stilleri Modeli, insanların bilgiyi gözlemleme ve işleme açısından nasıl öğrendiğini açıklar.

Gözlem

İnsanların yeni bilgileri kaydetme biçimleri sonsuz çeşitli şekillerde gerçekleşir ama bunların arasında deneyim ve kavramsallaştırma arasında bir ilişki vardır. Deneyim, kişisel olarak ilgili duyumların, duyguların ve fiziksel anıların algılanmasıdır: Anda olmak. Kavramsallaştırma, deneyimlerin kavramsal biçimlere dönüştürülmesidir: fikirler, dil ve hiyerarşiler. Deneyim duygusu ile kavramsallaştırma arasındaki etkileşim, öğrenme süreci için çok önemlidir. Öğrencinin kişisel değerleri ve algılarını uzmanlarınkilerle birleştirir.

İşleme

İşleme, öğrencinin yeni bilgilerle ne yaptığı ile ilgilidir. Bu aynı zamanda çeşitli şekillerde olur ama bunların hepsi yansıtma ve eylemle ilgilidir. Yansıma, yapılandırma ve düzenleme yoluyla bilginin dönüştürülmesidir. Eylemler, fikirleri dış dünyaya uygulamak, onları test etmek, yürütmek ve manipüle etmekle ilgilidir. Düşünme ve eylem arasındaki bu etkileşim önemlidir çünkü iç fikirler üzerinde eylemi teşvik eder. Öğrenciyi fikirlerini gerçek dünyada test etmeye ve öğrenme sürecini birden çok duruma uyarlamaya teşvik eder.

8 adımlı öğrenme süreci

4MAT Öğrenme Stilleri Modeli, bir öğrenme döngüsünde ayrı bir öğrenme stiline bağlı dört aşamaya sahiptir. Öğrenme stilleri bu makalenin ilerleyen kısımlarında açıklanacaktır. Her öğrenme stili, beynin sol ve sağ yarısının nasıl çalıştığına göre belirlenir, yani her kadranın bir sol ve sağ modu vardır. Sol yarı yapı ve düzeni, dili ve sayıları tercih eder ve bilgiyi analiz etmeye çalışır. Sağ taraf, görselleştirme, imgeler, kalıp aramaları içerir ve metaforlar yaratır. Sol ve sağ yarı arasındaki yüksek dinamik, daha yüksek öğrenme ve düşünme için çok önemlidir ve yaratıcı düşünme süreçlerini ve problem çözme yeteneklerini harekete geçirir.

4MAT Öğrenme Stilleri Modeline göre, tam öğrenme döngüsü dört çeyrekten 8 adımdan oluşur. Model, aşağıdakilerden başlayarak saat yönünde okunmalıdır:

Çeyrek 1.1: bağlan

Birinci kadranda bir şeyin neden öğrenilmesi gerektiği, ‘neden?’ Sorusunun cevabıdır. Bu durum beynin ‘doğru modunu’ kullanır. Amaç, öğrenciyi dahil ederek kendileri için deneyim yaşatmaktır. Bu durum örneğin öğrencinin kendi deneyimlerini paylaşmasını sağlayarak yapılabilir. Bu şekilde deneyim kişisel anlamla uyarılır. Başkalarına bir şey aktarmak isteyen öğretmen veya uzmanın burada motive edici bir rolü vardır ve sadece tartışmayı yönlendirmek zorundadır.

Çeyrek 1.2: Katılım

1. kadranın sol el modunda, öğrenciler deneyimi inceler. Yöntem bir kez daha tartışmayı içerir ama bu kez öğrencilerden kendi deneyimlerinin ötesine bakmaları istenir. Deneyim daha sonra anlamlı bir diyaloğa ve yansımaya akar. Birinci kadranın hedefleri: konuya anlam vermek, görselleştirmek ve öğrencinin konunun yönlerini bütünleştirmesine izin vermektir.

Çeyrek 2.1: görüntü

‘Ne?’ Sorusu ikinci çeyrekte cevaplanması gerekiyor. Bu adımda öğrencinin daha derinlemesine düşünmesi için girişimde bulunulur. Beynin doğru modunda bütünleştirici bir adımdır. Öğretmenler öğrencileri somuttan soyuta taşımalıdır. Öznel deneyimler, daha sonraki bir aşamada ele alınacak soyut teori ile karıştırılacaktır. Bu durum öğrencilerin konu materyalinin bir resmini oluşturmalarını sağlar ve bu da onların odaklarını güçlendirmelerini sağlar.

Çeyrek 2.2: bilgilendirme

İkinci çeyreğin sol el modunda, öğretmen öğrenciyi kavramsal bilginin özüne götürür. Bu tamamen bilgi almakla ilgili. Paylaşmayı seçtiğiniz bilgiler, kavrama ve paylaşılan deneyimlere dayanmalı ve öğrenci tarafından daha fazla araştırmaya yönlendirilmelidir. İkinci çeyrekteki hedefler, bilgiyi kavramsallaştırmak, tanımlamak, şekillendirmek ve edinmektir.

Kadran 3.1: alıştırma

Üçüncü kadranda ‘nasıl’ sorusu yanıtlanır. Bu adımda öğrenciler sol moddan önceki adımlardan edindikleri bilgilerle aktif olarak başlarlar. Çalışma sayfalarını kullanacaklar, deneyler yapacaklar veya ilgili teknolojiyi kullanacaklar.

Çeyrek 3.2: genişletme

Üçüncü kadranın doğru modunda, öğrenciler öğretim materyaline kendi katkılarını yapacaklardır. Bu kişisel bir sentez olabilir ama her şeyden önce dersin içeriğine kendi yöntemleriyle yaklaşma fırsatı sunulmalıdır. Bu bir doğru mod aktivitesidir. ‘4MAT modelindeki öğrenme stilleri’ başlığında tanımlanan sağduyu öğrencileri burada kendilerini en rahat hissediyorlar. Öğretmen, öğrencilerin aktif düşünmeye teşvik eden müfredatla ilgili bir proje önerisi oluşturmasına izin verebilir. Üçüncü çeyrekteki hedefler arasında veri toplama, sorular sorma, hipotez oluşturma, düzeltme, deneme ve karar verme yer alır.

Çeyrek 4.1: iyileştirme

Dördüncü çeyrekte ‘ya eğer’ sorusu cevaplanacaktır. Bu adımda, öğrencilerden önceki adımdan öğrendiklerine ek olarak planladıklarını analiz etmeleri istenir. Bu adımın analitik yönü, onu sol mod için bir aktivite haline getirir. Bu yedinci adım, öğrencilerin alıştırmalarda öğrendiklerini ve uyguladıklarını geliştirmelerini gerektirir.

Çeyrek 4.2: performans

4MAT modelinin öğrenme sürecinin son aşamasında öğrenciler öğrendiklerini veya yarattıklarını birbirlerine açıklarlar. Bu adımda, öğrencilerden tüm bu döngüden ne öğrendikleri ve kazandıkları hakkında konuşmalarının istenmesi de önemlidir. Dördüncü çeyrekteki hedefler, diğerlerinin yanı sıra şunlardır: sınırlamaları tanımlama, gözden geçirme, kapatma, özetleme ve değerlendirme.

4MAT Öğrenme Döngüsü Modelindeki öğrenme stilleri

Bernice McCarthy’nin 4MAT modeline göre her kişi belirli bir öğrenme stilini tercih etse de her öğrenci yukarıda bahsedilen tüm süreçten geçer. Dört tür öğrenicinin öğrenme stillerinde bir fark vardır, her biri kazandıkları bilgiler hakkında farklı bir soru sorar. Dört tür öğrenci şunlardır:

Hayali öğrenen

Hayal gücü olan tip, duygulara girmeyi ve derinlemesine düşünmek için zaman harcamayı sever. Bu tür bir öğrenci, kişisel anlam ve katılım ister. Tip 1, kendileri ve diğerleri için kişisel değerlere odaklanır ve hızlı bağlantı kurar. Bu türün en sevdiği soru şudur: Bunu neden öğrenmeliyim?

Analitik öğrenen

Analitik öğrenci türü dinlemeyi, bilgi hakkında düşünmeyi ve fikir üretmeyi sever. Bu tür, gerçekleri elde etmek ve kavramları ve süreçleri araştırmakla ilgilenir. Etkili öğrenebilirler ve bağımsız araştırma yapmaktan zevk alabilirler. Tip 2 öğrenenlerin en sevdiği soru şudur: Ne öğrenmeliyim?

Sağduyu öğrenen

Sağduyu tipi düşünmeyi ve yapmayı sever. Tip 3, deneyler yapabildiklerinde, inşa edip tasarlayıp kullanılabilirlik oluşturabildiklerinde tatmin olur. Bu tür, düzeltmeyi ve faydalı fikirler uygulamayı sever. Bu türün en sevdiği soru şudur: nasıl öğrenmeliyim?

Dinamik öğrenci

Dinamik öğrenci türü yapmayı ve hissetmeyi sever. Bu tür, sürekli olarak gizli olasılıkları arar ve orijinal ayarlamalar yapmak için fikirleri araştırır. Deneme yanılma ve kendini keşfetme yoluyla öğrenirler. Type 4’ün en sevdiği soru şudur: Ya bunu öğrenirsem?

Ne düşünüyorsunuz?

4MAT modelinin açıklamasına aşina mısınız? Yeni bilgilerin gözlemlenmesi ve işlenmesi sırasında çeşitli aşamaları tanıyor musunuz? Bu modeli uygulayarak öğrenmenin nasıl teşvik edileceğini düşünüyorsunuz? Herhangi bir ipucunuz veya ek yorumunuz var mı?

Düşüncelerinizi ve bilginizi aşağıdaki yorum kutusunda paylaşabilirsiniz.

Bu makaleyi beğendiyseniz, modeller ve yöntemler hakkındaki en son gönderiler için bültenimize kaydolabilirsiniz.

Kaynakça

 • Scott, HV (1994). 4MAT Modeline Ciddi Bir Bakış..
 • Wilkerson, RM ve White, KP (1988). 4MAT öğretim sisteminin öğrencilerin başarısı, kalıcılığı ve tutumları üzerindeki etkileri. İlkokul Dergisi, 88 (4), 357-368.
 • Öğrenme hakkında. (2001). 4MAT ÖĞRENME MODELİ. Web sitesi: http://aboutlearning.com
  • Share:

  Leave Your Comment